Liberaal Archief Groningen

Hartelijk welkom op de site van het Liberaal Archief Groningen.
Wij zijn een Stichting, genoemd naar de initiatiefnemers na de Tweede Wereldoorlog van het liberale organisatie in de provincie Groningen. De Stichting poogt de geschiedenis van liberale partijen in de provincie Groningen in zoveel als mogelijk aspecten te behouden en deze in het geval van archieven te ontsluiten en vervolgens beschikbaar te stellen voor onderzoek.

Het mooie van archieven is dat hun betekenis na verloop van tijd kan veranderen en dat ze –door gebruik en hergebruik – steeds weer opnieuw een onderdeel van de informatiecyclus kunnen zijn. Lang nadat de archieven de burelen van de oorspronkelijke archiefvormer hebben verlaten, kunnen ze nog springlevend zijn. Dat is terug te zien in de bijzondere stukken van onze archieven, die ook in deze tijd van digitalisering nog steeds gevraagd zijn.

Niet alleen heden en verleden strijden om de aandacht, maar ook publiek en professie. In het cultuurbeleid van de afgelopen 25 jaar is de aandacht en de interesse voor de geschiedenis van het eigen verleden, van de stad, de streek of de regio sterk gegroeid. Die ontwikkeling heeft ook betekenis voor de werkdruk en de werkwijze van het Liberaal Archief Groningen. 

De Stichting is een niet gesubsidieerd particulier initiatief, waarin al het bestuurlijke en organisatorische werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Dat betekent ook dat er beperkingen zijn aan de (digitale) beschikbaarheid van de verschillende archieven die in ons beheer zijn.

Alle archieven zijn alleen raadpleegbaar voor wetenschappelijk onderzoek of serieus ander onderzoek en niet eerder dan na schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting. Indien u de archieven van de Stichting in wilt zien, dan kunt u een brief sturen waarin u in ieder geval aangeeft 1 Welk onderzoek u doet2 Aan welke instelling u het onderzoek doet, en onder wiens leiding3 De vraagstelling die u wilt oplossen, met gebruikmaking van ons archief.4 Het tijdsbeslag dat uw onderzoek zal innemen.5 De reden voor de aanvraag, indien u geen wetenschappelijk onderzoek doet, maar bijvoorbeeld op   zoek bent naar informatie voor geschiedschrijving van partijen of personen.

Op de contactpagina treft u de contactgegevens van de Stichting aan.
Laatst gewijzigd 20 juli 2018