Links

Links naar andere sites

Op de onderliggende pagina’s hebben wij enkele interessante sites voor u verzameld over (liberalen in) Groningen, liberale partijen en archiefvorming, of gemeentelijke herindelingen. Mocht u suggesties voor aanvullingen hebben, dan kunt u deze sturen naar emailadres Liberaalarchiefgroningen@gmail.com

Archivportal (Duitse site met veel informatie)
Centrum voor Parlementaire geschiedenis
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
Ernst Kossman instituut. Centrum voor geschiedenis van politiek 
Gemeentelijke herindelingen 1971 -2016
Informatiebeheer, door Rienk Jonker
Kiesraad. Databank verkiezingsuitslagen
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
Montesquieu instituut 
Nationaal Archief
Politiek Compendium. Over vindplaatsen van partijarchieven.
Parlement en Politiek
Parlement en Politiek over 19de eeuws Liberalisme
Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden
Repertorium kleine politieke partijen
Stichting Beeld en Geluid

Krantenarchieven en digitale vindplaatsen
International Coalition on Newspapers (Digitale kranten)
Nederlandse kranten op Internet (bron Eric Hennekamp)
Libguides (alle bronnen, zoektips en overzichten van relevante literatuur bij de RUG samengevat)

Groninger Archieven (website Provinciaal Rijksarchief)
Conservatieven en liberalen 1813 – 1843
Liberalen en socialisten 1848 – 1903 
Over Liberale herenboeren 

JOVD Groningen
De Jonge Liberaal

VVD Regio Noord
VVD Regio Noord Nederland
Korte kennismaking met het bestuur van de VVD regio Noord Nederland

Groninger Liberalen (externe bronnen)
Hendrik Goeman Borgesius
Cleveringa, Ru (LSP, PvdV, VVD)
Edzo Hommes Ebels (Commissaris der Koningin)
Jan Ernst Heeres (Liberale Unie)
Cort van der Linden
Cort van der Linden (website gemeente Groningen)
Begrafenis Cort van der Linden
Sam van Houten 
Sam van Houten (2)
Dirk Uipko Stikker
Henk Vonhoff (Commissaris der Koningin)
Henk Vonhoff (Stichting biografie) 
Groningen in de politiek

Overzicht Groningana
Bibliotheca Oosterhouwensis
Boeken over (de geschiedenis van) Hoogezand – Sappemeer
Lokale geschiedenis (commerciële site waar wij geen banden mee hebben)

VVD
Archief VVD bij het Nationaal Archief (plaatsingslijst)
Onvoltooid Verleden Tijd OVT (radioreportage. Interview met Henk Vonhoff over 50 jaar VVD) 
Onvoltooid Verleden Tijd OVT (radioreportage over landelijke viering van 60 jaar VVD).
Jaarverslagen van het hoofdbestuur van de VVD
Verkiezingsaffiches Tweede Kamer
Verkiezingsaffiches Europese Verkiezingen
Verkiezingsaffiches Provinciale Staten (landelijke affiches)
Verkiezingsaffiches gemeenteraden
VVD 70 jaar website (1948 – 2018 en verder)

VVD Afdelingen waar wij een link mee hebben gedeeld zijn onder meer
Kamercentrale Groningen van de VVD
Afdeling Grootegast
Afdeling Leek 
JOVD afdeling Groningen

Aan een contact met de VVD regio Noord Nederland wordt door het bestuur gewerkt.

Laatst gewijzigd 19 maart 2018