Van KC Groningen naar Regio Noord Nederland

De gebiedsgrens van een afdeling valt geheel samen met de grens van de provincie Groningen. De afdelingsgrenzen vallen weer samen met de gemeentelijke grenzen.

De volgende afdelingen vallen onder de oude Kamercentrale (KC) Groningen zoals die tot 9 mei 2016 bestond. Op die dag was de oprichtingsvergadering van de VVD Regio Noord Nederland (de samenvoeging van de drie Kamercentrales Drenthe, Friesland en Groningen) in het kader van de nieuwe organisatorische vormgeving van de landelijke VVD.

De VVD Kamercentrale Groningen had in 2015 in totaal 18 afdelingen.

 1. Appingedam *
 2. Bedum
 3. Delfzijl*
 4. De Marne
 5. Eemsmond 
 6. Loppersum
 7. Slochteren*
 8. Leek
 9. Marum
 10. Zuidhorn
 11. Grootegast
 12. Haren
 13. Groningen
 14. Oldambt
 15. Hoogezand-Sappemeer
 16. Westerwolde (Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde)
 17. Veendam-Menterwolde-Pekela
 18. Winsum

*De VVD afdelingen Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 van de Kamercentrale Groningen in Slochteren een toelichting gegeven op het fusieproces van deze drie afdelingen in een nieuwe VVD afdeling, VVD Eemsdelta.

VVD Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen de VVD afdelingen Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

Op 16 maart 2016 meldt het Dagblad van het Noorden dat de huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samen de gemeente Midden-Groningen zullen gaan vormen. . De nieuwe naam is misschien niet de meest fantasievolle, maar dekt wel de lading, zo zegt het Dagblad van het Noorden. Herkenbaar, no nonsense en de naam maakt meteen duidelijk waar de nieuwe gemeente zich bevindt. In het hart van de provincie Groningen.

VVD Kamercentrale (KC) Groningen wordt onderdeel van VVD regio Noord Nederland en de Kamercentrale (KC) houdt op te bestaan.
De Kamercentrale Groningen is officieel vervangen door de regio Regio Noord Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) op de vergadering van maandag 9 mei 2016.

Voor verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer heeft Nederland volgens de Kieswet negentien rijkskieskringen. De VVD telt echter sinds de landelijke statutenwijzigingen van november 2015 geen negentien maar 5 regio’s. De VVD regio Noord Nederland omvat de provincies Groningen , Fryslân en Drenthe en is de bestuurlijke samenvoeging van de oude Kamercentrales VVD Drenthe, VVD Groningen en VVD Friesland. Waarnemend burgemeester Ton Baas van de gemeente Midden-Drenthe is gekozen tot de eerste voorzitter van de VVD Regio Noord Nederland. De 69-jarige Baas, een geboren Groninger die in het Friese Oldeholtpade woont, moet de Noordelijke VVD ers proberen te winnen voor de nieuwe organisatievorm die de partij landelijk heeft gekozen. Van de acht nieuwe bestuursleden, naast voorzitter Baas, komen er drie uit Groningen (onder wie penningmeester Hans de Ronde uit Delfzijl) en drie uit Friesland (onder wie secretaris Remko Boonstra uit Witmarsum)

Het takenpakket van de Regio Noord Nederland omvat onder andere:

 • de kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede Kamer,
 • het meewerken aan de kandidaatstelling voor andere vertegenwoordigende lichamen, 
 • het bevorderen van het goede verloop van de werkzaamheden in de Lokale Netwerken en statenfracties in haar gebied, 
 • het verzorgen van PR-, opleidings- en trainingsactiviteiten, 
 • het Talentmanagement, toeleiding tot (kader-)trainingen
 • het organiseren van provinciale en waterschapverkiezingen en de campagnes die daarbij horen

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regiocentrale via: remko@remkoboonstra.com

Het Bestuur van de nieuwe Regio Noord – waarin de Kamercentrales Groningen, Friesland en Drenthe zijn opgegaan – heeft op 28 juni 2016 Erwin Weggemans uit Sleen tot Vice-Voorzitter gekozen. Daarnaast is hij Bestuurslid Politiek Drenthe in het nieuwe Regiobestuur. Al eerder was Erwin Vice-Voorzitter van de Kamercentrale Drenthe. Onder zowel Ewout Klok als Anneli Bouckaert.

Met Voorzitter Ton Baas, Vice-Voorzitter Erwin Weggemans en Bestuurslid Vereniging Drenthe Robert Meijer is Drenthe goed vertegenwoordigd in het nieuwe Regiobestuur. Ton Baas is (interim)burgemeester van Midden-Drenthe, Erwin Weggemans woont en werkt in Sleen en Robert Meijer woont en werkt in Roden. 
Er wordt nog naarstig gezocht naar een Bestuurslid PR & Communicatie. Volgens Erwin Weggemans is zijn vice-voorzitterschap goed te combineren met zijn Bestuurslidmaatschap Politiek Drenthe.

Bron: VVD Drenthe

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de VVD regio Noord.  of Facebook .

Voor de vraag welke afdelingen vallen onder Groningen kijk eens hier

Laatst gewijzigd 21 september 2017  

Lokaal Netwerk VVD Westerkwartier opgericht.
De leden van de vier VVD-afdelingen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, gezamenlijk de vier Westerkwartier gemeenten, hebben donderdag één nieuw lokaal netwerk, VVD Westerkwartier, opgericht.
Daarmee loopt de VVD al vast vooruit op de aankomende gemeentelijke herindeling van de vier Westerkwartier gemeenten op 1 januari 2019. Door de samenvoeging van de vier afdelingen is er een nieuwe netwerkstructuur ontstaan die onderdak zal bieden aan alle liberaal voelende en denkende mensen in het Westerkwartier, ook wanneer ze geen lid zijn van een politieke partij. Daarmee biedt het de inwoners van het Westerkwartier de mogelijkheid om mee te discussiëren, te netwerken en mee te denken wat het beste is voor het Westerkwartier.Tijdens de oprichtings-ALV is oud Statenlid Kuneke Schraagen door de leden verkozen als de nieuwe voorzitter van het lokaal netwerk VVD Westerkwartier. Samen met een nieuw enthousiast team van bestuursleden gaat Kuneke Schraagen de komende periode aan de slag om van het netwerk een nog opener en toegankelijker partij te maken, een netwerkpartij met liberale idealen: geen organisatie via het kader, maar via netwerken en debat.Gastsprekers

De avond werd feestelijk afgesloten met twee gastsprekers; Nico Bakker, Statenlid voor de VVD in de Provinciale Staten, praatte de leden bij over de herindelingsperikelen in de provincie en de positie van Middag-Humsterland daarin. De leden waren daarbij unaniem de mening toegedaan dat het gebied in zijn geheel weer bij het Westerkwartier dient te worden samengevoegd.

Als tweede spreker praatte Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD, de leden bij over de actuele ontwikkelingen in de tweede kamer. Onderwerpen als de ontwikkelingen in Turkije, gemeenten die geld overhouden op het zorgbudget en de continue veranderingen in het onderwijs, passeerden daarbij de revue.

Bron : Westerkwartier.nl