V.19 St. LAG

V. 19 Plaatsingslijst van de archivalia van het Bestuur van de Stichting Liberaal Archief Groningen. Brieven, vergaderstukken etc. betreffende de jaren 1990 – 2003, later aangevuld met mappen over de jaren 2004 – 2009 (nrs. 19 -2

Het is 1989 en door de Tweede Kamer is besloten een gemeentelijke herindeling door te voeren in de Provincie Groningen. Deze herindeling zal plaatsvinden per 1januari 1990 en zal onder meer betekenen dat een aantal gemeenten in de provincie Groningen zal worden opgeheven. In deze tijd waren de meeste VVD afdelingen even groot als de gemeente waarin men actief was. Met het opheffen van gemeenten, werden dus ook de verschillende VVD afdelingen bedreigt in hun voortbestaan en moesten er gesprekken plaatsvinden van afdelingen en / of het opheffen van afdelingen.

Lucas Osterholt, huidig bestuurslid van de Stichting, was actief in het bestuur van de Kamercentrale (KC) Groningen en studeerde aan de Universiteit Groningen Geschiedenis, met een specialisatie voor contemporaine politiek/ parlementaire geschiedenis. Toen hij hoorde van het opheffen van afdelingen was hij van mening dat deze afdelingen ergens met hun archieven naar toe moesten kunnen. Zo werd de gedachte van een Stichting geboren. Een Stichting met geen ander oogmerk dan archieven in de provincie Groningen te verkrijgen van liberale partijen en hun voorlopers, om zo een stuk liberaal gedachtegoed in Groningen blijvend te kunnen vastleggen en voor het nageslacht te bewaren.

Het is niet de bedoeling geweest of de bedoeling geworden om van de Stichting een actief orgaan te maken. Het verkrijgen van archieven stond en staat voorop, en vervolgens het ontsluiten van de archieven en het, gematigd, bekendheid geven aan het bestaan van de Stichting, om zo weer nieuwe archieven te genereren. Goede contacten met het bestuur van de Kamercentrale Groningen van de VVD, het hoofdbestuur van de VVD en individuele leden van de VVD in de provincie Groningen en op landelijk niveau (provinciale statenleden, wethouders, gemeenteraadslieden, hoofdbestuursleden van de VVD, Tweede Kamerleden uit de provincie ) waren en zijn daarbij steeds nuttig.

0 Statuten Stichting Liberaal Archief Groningen, 1990.
Correspondentie met de dames S.H. Siebers – Schmitz te Baarn en mevrouw A.S. Voet­ Blaauw te Groningen over de vraag of de naam van hun respectievelijke echtgenotes gebruikt mogen worden voor de naamgeving van de Stichting en bewilliging.

1 Overeenkomst met het DNPP over archiefbeheer voor de Stichting.

2 Correspondentie en overeenkomsten over afgifte van archieven aan de Stichting Liberaal Archief Groningen, 1990 -2005.

3 Overzicht van de briefnummers van de Stichting tot/en met nummer 114.

4 De eerste plaatsingslijsten van de Stichting

5 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1990 en bestuursstukken.
Briefnummers LO/LAG/ 001 -004.

6 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1991 en bestuursstukken.
Briefnummers LO/LAG/ 005 – 061.

7 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1992 en bestuursstukken.
Briefnummers LO/LAG/ 062 – 099.

8 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1993 en bestuursstukken.
Briefnummers LO/LAG/ 100 – 108.

9 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1994 en bestuursstukken.
Briefnummers LO/LAG/ 109 – 127.

10 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1995 en bestuursstukken.
Briefnummers LO/LAG/ 128 – 150.

11 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1996 en bestuursstukken
Briefnummers LO/LAG/ 151 – (nummering niet consequent meer toegepast).

12 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1997 en bestuursstukken.

13 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1998 en bestuursstukken.

14 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 1999 en bestuursstukken.

15 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2000 en bestuursstukken.

16 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2001 en bestuursstukken.

17 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2002 en bestuursstukken.

18 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2003 en bestuursstukken.

19 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2004 en bestuursstukken.

20 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2005 en bestuursstukken.

21 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2006 en bestuursstukken.

22 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2007 en bestuursstukken.

23 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2008 en bestuursstukken.

24 Correspondentie van het Stichtingsbestuur over 2009 en bestuursstukken.