Donaties en ANBI status

ANBI status
De Stichting heeft de ANBI status aangevraagd. 
Zodra er meer bekend is over de aanvraag, zal dat op deze site bekend gemaakt worden.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting zijn vrijwilligers en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en kantoorkosten van de bestuursleden kunnen alleen vergoed worden op basis van een onderbouwde declaratie, gericht aan de penningmeester. 

Donaties
Het werk van het Liberaal Archief Groningen is vrijwilligerswerk. Donaties aan de Stichting komen geheel ten goede aan de doelstellingen en zullen mede gebruikt worden voor het ordenen en conserveren van de archieven en ondersteuning van de overige werkzaamheden.  

Ook u kunt het werk van de Stichting steunen door een donatie op IBAN NL 29 INGB 000 7943 798  t.n.v. Stichting LAG/Groningen

Financiële verantwoording
De Stichting werkt met een klein budget, dat enkel door donaties en de verkoop van de twee boeken die de stichting in de loop der jaren heeft gepubliceerd, bij elkaar gebracht wordt.Het saldo van de rekening van de Stichting bedroeg op 1 januari 2014   euro 4.270,13Het saldo van de rekening van de Stichting bedroeg op 1 januari 2015   euro 4.169,04

Het beleidsplan voor 2015 bestaat uit drie punten:

  • Het wegwerken van de achterstand in de ordening van verkregen archieven
  • Het verkrijgen van nieuw(e) archief(bestandsdelen), mede in verband met de plannen voor een gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen en de daarmee mogelijke opheffing van afdelingen
  • Het verbeteren van de financiële positie van de Stichting, om zo de doelstellingen te kunnen blijven uitvoeren.

In juli 2016 waren de achterstanden in de ordening van verkregen archieven ingehaald. Een update van de plaatsingslijsten is op deze website van het archief verschenen.

Laatst gewijzigd 23 februari 2018