Aanbieden archieven

Particuliere archieven
Overbrenging van particuliere archieven is niet wettelijk verplicht, maar vrijwillig. Dat wil niet zeggen, dat particuliere archieven niet belangrijk zijn voor archiefbewaarplaatsen. Om een getrouw beeld te geven van het cultureel erfgoed van ons land zijn ook particuliere archieven onmisbaar. Wanneer particuliere archieven aan het Liberaal Archief Groningen worden aangeboden, wordt eerst bepaald of ze in de collectie passen. Deze afweging wordt gemaakt met behulp van de doelstellingen van het Liberaal Archief Groningen.

Een particulier archief kan worden geschonken of in bewaring gegeven. In geval van schenking wordt het archief eigendom van het Liberaal Archief Groningen.

Indien u van mening bent dat uw archief binnen de collectie van het Liberaal Archief Groningen past op basis van de doelstellingen van de Stichting, dan kunt u contact met ons opnemen via email  Liberaalarchiefgroningen@gmail.com

Archieven kunnen in de regel niet kosteloos opgenomen worden. Daar archieven vaak geordend en geschoond moeten worden, is een financiële bijdrage aan het werk van de Stichting in de regel onderdeel van de overdracht van de archieven aan het Liberaal Archief Groningen.

Op alle archieven zijn de bepalingen van de overeenkomst tussen het DNPP en het Liberaal Archief Groningen van toepassing.

Laatst gewijzigd 16 november 2018