V.9 De Marne

V. 9 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling De Marne van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1946 – 1986

De VVD afdeling de Marne maakt onderdeel uit van de VVD Ondercentrale Hogeland-Oost.
De Ondercentrales Hogeland Oost – en West zijn op hun beurt verenigd in een niet officieel binnen de VVD structuur bestaand overkoepelend lichaam, de Liberale sociëteit. Deze sociëteit heeft vooral een coördinerende functie in tijden van verkiezingen.

De afdeling de Marne bestond tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1991 uit meerdere dorpen, te weten Leens, Ulrum en Kloosterburen. Vooral Kloosterburen heeft in het verleden niet altijd meegedaan met een VVD-lijst in tijden van gemeenteraadsverkiezingen. Zo ging men de raadsverkiezingen van 31 mei 1978 in samen met een Gemeentebelangenpartij, onder de noemer Vrijzinnige kiesvereniging. Deze combinatie kreeg 1 zetel.

Na de gemeentelijke herindeling van de provincie Groningen, zijn de verschillende dorpen ondergebracht onder één noemer, afdeling de Marne.

In augustus 2006 zijn de dossiernummers 1-15 toegevoegd.
In augustus 2016 zijn de dossiernummers 16-134 toegevoegd

1-2 Materiaal uit de periode 1946-1948 met betrekking tot de Partij van de Vrijheid afdeling de Marne, 1946-1948.

1 Enkele stukken met betrekking tot de Partij van de Vrijheid, afdeling de Marne, 1946-1948.
2 Correspondentie met betrekking tot het weekblad “Vrij” , 1947 – 1948.

3-8 Stukken met betrekking tot de VVD afdeling de Marne, 1952 – 1990.

3 Correspondentie 1952-1966.
4 Notulen van vergaderingen + presentielijsten, 1948-1971 (schrift), 1961-1990 (losse papieren).
5 Ledenconvocaties van de afdeling, 1971-1982.
6 Bestuursstukken, 1980-1984.
7 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie 1948-19? (tot de centrale administratie van 1976).
8 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie 1976-1990 (computeruitdraai)
9 Liberale Sociëteit, 1968 – 1984.

9 Stukken met betrekking tot de Liberale sociëteit Noord-Groningen, 1968-1984.

10 Kamercentrale Groningen
10 Stukken met betrekking tot de Kamercentrale Groningen, 1974-1984.

11 Landelijke correspondentie.
11 Stukken afkomstig van het Algemeen secretariaat, 1948-1971.

12 Verkiezingen, 1966 – 1986.
12 Stukken met betrekking tot verschillende verkiezingen, 1966-1981.

13 Stukken met betrekking tot Gemeenteraadsverkiezingen, 1978.

14 Stukken met betrekking tot Gemeenteraadsverkiezingen, 1982.

15 Stukken met betrekking tot Gemeenteraadsverkiezingen, 1986.

16-34 Ingekomen stukken bij de VVD afdeling De Marne, 1990-2008.

16 1990.
17 1991.
18 1992.
19 1993.
20 1994.
21 1995.
22 1996.
23 1997.
24 1998.
25 1999.
26 2000.
27 2001.
28 2002.
29 2003.
30 2004.
31 2005.
32 2006.
33 2007.
34 2008.

35-60 Uitgaande stukken bij de VVD afdeling De Marne, 1983-2008.

35 1983.
36 1984.
37 1985.
38 1986.
39 1987.
40 1988.
41 1989.
42 1990.
43 1991.
44 1992.
45 1993.
46 1994.
47 1995.
48 1996.
49 1997.
50 1998.
51 1999.
52 2000.
53 2001.
54 2002.
55 2003.
56 2004.
57 2005.
58 2006.
59 2007.
60 2008.

61 Stukken met betrekking tot bestuursvergaderingen, 1990-2000.

62-92 Stukken met betrekking tot de financiële administratie, 1946-2011.

62 1985.
63 1986.
64 1987.
65 1988.
66 1989.
67 1990.
68 1991.
69 1992.
70 1993.
71 1994.
72 1995.
73 1996.
74 1997.
75 1998.
76 1999.
77 2000.
78 2001.
79 2002.
80 2003.
81 2004.
82 2005.
83 2006.
84 2007.
85 2008.
86 2009.
87 2010.
88 2011.

89 Kasboek, 1946-1986.

90 Kasboek, 1992-2010.

91 Nota’s 1961-1971.

92 Nota’s 1976-1977.

93-94 Stukken met betrekking tot de Partij van de Vrijheid, afdeling Ulrum, 1948-1995.

93 Notulenboek, 1948-1963
94 Notulenschriftje, 1948-1971.

95 Stukken met betrekking tot de ledenvergaderingen, 1996-2007.

96-104 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie, 1990-1997.

96 1990.
97 1991.
98 1992.
99 1993.
100 1994.
101 1995.
102 1996.
103 1997.
104 Etiketten met leden, ongedateerd.

105-113 Stukken met betrekking tot verkiezingen, 1970-2010.

105 Tweede Kamer, 1989.
106 Provinciale Staten, 1995.
107 Provinciale Staten, 1999.
108 Gemeenteraad, 1970, 1982, 1986 en 1989.
109 Gemeenteraad, 1994.
110 Gemeenteraad, 1998.
111 Gemeenteraad, 2002.
112 Gemeenteraad, 2006.
113 Gemeenteraad, 2010.

114-116 Burgerjaarverslagen gemeente De Marne, 2005-2007.

114 2005.
115 2006.
116 2007.

117-130 Diverse stukken met betrekking tot de VVD afdeling De Marne, 1947-2006.

117 Notulen en jaarverslagen van de afdeling Eenrum van de Liberale Staatspartij, later overgegaan in
de Partij van de Vrijheid en VVD, 1946-1960
118 Reglementen 1969.
119 Notulen en jaarverslagenboek, 1972-1995.
120 Zwart wit foto’s VVD fractie Ulrum, ongedateerd.
121 Oprichtingsbewijs Liberale Radio/Televisie Omroep Nederland, november 1975.
122 Presentielijsten, 1990-2000.
123 VVD manifestatie Landbouw en Platteland in Eenrum, met Frits Bolkestein, 15 december 1993.
124 Toespraken, 1995-1999.
125 Herinneringen ten bate van het 50 jarig jubileum, 1996.
126 Fotoalbum, 50 jarig jubileum en uitreiking van de Stikkerplaquette aan H.J. Louwes,
18 september 1998.
127 Foto’s van het 50 jarig jubileum en de uitreiking van de Stikkerplaquette aan H.J. Louwes,
18 september 1998.
128 Regiobijeenkomst 18 februari 1999, georganiseerd door ondercentrales, in het kader van de
verkiezingen voor de Provinciale Staten op 3 maart 1999.
129 Uitreiking van de Stukkenplaquette aan R.J. Clevering, 9 april 1999.
130 60-jarig jubileum, uitreiking Thorbeckepenning 2006.

131-134 Vrijzinnige Kiesvereniging Kloosterburen

  1. Notulenboek, 1946-1986.
  2. Vergaderingen, 1986.
  3. Ledenlijsten, 1962-1981
  4. Correspondentie, 1990.