V.20 Veendam

V. 20 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Veendam van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1973- 1997.
Het archief van de afdeling Veendam omvat een bepaalde, besloten periode (1973 – 1997). Navraag bij de archiefgever naar archief van vóór de periode 1973, leverde op dat het bestuur dacht dat dit archief verloren was gegaan. Hoe was niet duidelijk, maar mogelijk bij de overdracht van de ene secretaris naar een volgende.

Wat doe je met een archief dat je volledig chronologisch aangeleverd krijgt? Ga je dat naar onderwerp ordenen of laat je het door de archiefgever opgebouwde archief in deze chronologische volgorde?
De maker van de plaatsingslijst heeft er voor gekozen, om de tijdsvolgorde aan te houden. Dat levert bij de bestudering van het materiaal naar onderwerp wel een probleem op, maar de keuzes die gemaakt moeten worden welke groepen er dan voor de plaatsingslijst in aanmerking komen, is mijns inziens discutabeler.

Correspondentie is niet de juiste omschrijving voor datgene wat er in de mappen zit. Het betreft hier alle inkomende en vaak ook kopieën van uitgaande stukken, evenals bijvoorbeeld ook de ledenoverzichten zoals deze lange tijd door de landelijke VVD organisatie naar afdelingen in het land werden gezonden (computer uitdraaien (grote vellen) gemaakt door ADP in Cappelle aan de IJssel).

Dit archief van de afdeling werd aan de Stichting geschonken door de heer D. Dominicus van der Bussche, in de VVD ook wel bekend als “de Duke” en in zijn VVD loopbaan onder meer actief in de JOVD, de Kamercentrale Groningen en in zijn hoedanigheid als archiefgever, als voorzitter van de afdeling Veendam. Eerder was hij al vice-voorzitter van de afdeling.

1 – 4 Correspondentie van de afdeling in de periode 1973 t/m 1976.
1 1973.
2 1974.
3 1975.
4 1976.

5 – 7 Correspondentie van de afdeling in de periode 1977 t/m 1979.
5 1977.
6 1978.
7 1979.

8 – 10 Correspondentie van de afdeling in de periode 1980 t/m 1982.
8 1980.
9 1981.
10 1982.

11- 12 Correspondentie van de afdeling in de periode 1983 t/m 1985.
11 1983 / 1984.
12 1985.

13 – 15 Correspondentie van de afdeling in de periode 1986 t/m 1988.
13 1986.
14 1987.
15 1988.

16 – 18 Correspondentie van de afdeling in de periode 1989 t/m 1991.
16 1989.
17 1990 / 1991.
18 1994 – 1997.

19 Geschiedenis van Veendam
19 Geschiedenis van Veendam. Kopieën uit het boek van F.E. Banga over Veendam.
Kopieën betreffen de bestuurlijke / politieke geschiedenis van Veendam

20 Partij van de Vrijheid, Veendam
20 Brief van de secretaris van de Partij van de Vrijheid d.d. 20 juni 1946, die informeert naar de
financiële situatie van de afdeling, en een reactie van de heer mr. E.J. Bulder.