V.2 KC Info index

V. 2 Plaatsingslijst van de archivalia van het communicatieblad van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) , VVD- INFO, nrs . 1 66 mei 1975 – december 1996.

Op dit archief zijn de bepalingen van de overeenkomst tussen het DNPP en het Liberaal Archief Groningen van toepassing.

VVD- INFO was lange tijd het Informatieblad van de Kamercentrale Groningen. Het blad verscheen in gestencilde en later in gekopieerde vorm, onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Kamercentrale Groningen, maar niet in afstemming met het bestuur van de Kamercentrale Groningen.  VVD-INFO kende een aantal veranderingen door de tijd heen. Zo is het in 1985 op advies van een commissie samengevoegd met de uitgave Informatie en Nieuws, welke door de Provinciale Propaganda Commissie (PPC) werd uitgegeven.  Een soort van redactie-statuut lag aan het verschijnen van het blad ten grondslag, maar niet een statuut wat uitgebreid alle verantwoordeljkheden van de verschillende partijen beschreef. Veel meer was het een samenraapsel van haastig neergeschreven mondelinge afspraken en toezeggingen van bestuur of redactieleden in vergaderingen waarbij alleen vertegenwoordigers van de beide gremia aanwezig waren. Verwezen wordt hierbij naar art. 62 van het Huishoudelijk Reglement van de VVD (zie landelijke reglementenvademecum).

Lange tijd was mevrouw A. (Ank) Nieuwenhuis – Nagtglas Boot uit Haren de tweede redacteur van het door vrijwilligers volgeschreven mededelingenblad. In naam waren anderen hoofdredacteur. Zij bewaakte echter de onafhankelijkheid van het blad, waarbij de penningmeester van de Kamercentrale haar aanspreekpunt was als het ging over de verantwoording over de uitgegeven gelden. Het blad werd per post toegezonden aan iedereen die iets bestuurlijks deed in de Kamercentrale Groningen en haar afdelingen of die voor een bepaalde functie verkozen was . In een steeds wisselend vrijwilligersbestand betekende dit dus ook een steeds wisselend adressenbestand, welke lange tijd, vóór de invoering van de computer, met de hand werd bijgehouden.

Tot ongeveer nummer 67 heeft het blad in nauwelijks gewijzigde vorm bestaan. Eerst was het weliswaar gestencild en later gekopieerd, maar dat deed aan de vorm niet veel toe of af (wel aan de leesbaarheid, LO). Daarna werd het blad uitgegeven op een veel kleiner formaat en kreeg het niet veel later een andere naam, VVD-ACTUEEL. Grootste contribuant van de advertenties in het blad waren ondernemers in en rond de Stad Groningen, waarbij de informatie van de afdeling Groningen meegenomen werd in het blad.LangeLLangeTot  Per juli 2006 heeft het bestuur van de Kamercentrale Groningen wegens de hoge kosten van het drukken en de verspreiding van het blad, de uitgave stopgezet. De verspreiding van de informatie zou vanaf dat moment veelal via internet en email vooraankondiging geschieden.De afdeling Groningen besloot bijna tegelijkertijd wel door te gaan met een eigen blad, waarbij de adverteerders voor VVD-ACTUEEL automatisch over zouden gaan naar het eigen blad.

INDEX
Er is een index op VVD-INFO en wel voor de nummers  1 t/m 66 beschikbaar. In het dossier zit een volledig index op de nummers 1 – 66 van VVD-INFO, gemaakt de dato december 1992.   In VVD-INFO, nummer 58 is deze zelfde index opgenomen en wel op de nummers 1 t/m 13 (mei 1975 – oktober 1978), met een verklaring van de gebruikte rubrieken. In VVD-INFO, nummer 59 is de index opgenomen op de nummers 14 t/m 30 (januari 1979 – december 1982).

AANWEZIGE NUMMERS
De Stichting is in het bezit van de nummers  1 t/m 66 en heeft deze laten inbinden. Het DNPP inventarisnummer is TC 85.

De verdeling over de ingebonden delen is
– deel l nrs. 01- 30   TC 85  1975 – 1982
–  deel 2 nrs. 31- 66   TC 85  1983 – 1992  

Daarnaast beschikt de Stichting over nog één, bijna volledige set van uitgaven van VVD-INFO, maar dan in losse vorm. Deze zijn te vinden in archiefdeel V. 2 (Kamercentrale Groningen – Blad VVD INFO DNPP/ SLA). De hierin aanwezig losse exemplaren zijn de
Nrs 1- 60
Nr. 65
Nr. 68
Nr. 69