V.12 ‘t Zandt

V. 12 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling ’t Zandt van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1946 – 1986.

INLEIDING
Van de geschiedenis van VVD afdeling ‘t Zandt is weinig bekend. Het is vooralsnog niet mogelijk, bij gebrek aan landelijke en provinciale LSP archieven, om na te gaan in hoeverre er voor de Tweede Wereldoorlog een LSP afdeling in ‘t Zandt actief was en in welke mate.

Bij gemeenteraadsverkiezingen tussen 1935 en 1940 heeft er geen LSP lijst met de verkiezingen meegedaan, wel een Gemeentebelangenlijst (Zie noot 1).
Na de oorlog wisselde bij Gemeenteraadsverkiezingen de VVD regelmatig van partner. In 1958 stonden VVD kandidaten op de Gemeentebelangenlijst (lijsttrekker O. Bosman), terwijl van 1962 t/m 1970 meegedaan werd met de verkiezingen met een gecombineerde VVD/CHU lijst. Door het opgaan van de CHU in het CDA, verviel deze laatste mogelijkheid en deed de VVD onder eigen naam en met een eigen lijst mee.

Organisatorisch gezien, viel de afdeling in het gebied van de OC Fivelingo (zie betreffende plaatsingslijst). De afdeling kreeg in 1975 een eigen afdelingsreglement, daar toen het model afdelingsreglement van de VVD overgenomen werd. De afdeling kon in 1978 het 100ste lid inschrijven (ter vergelijking, in 1974 waren er 50 leden), terwijl in 1983 nog 76 leden ingeschreven stonden.

Zowel dit archief als dat van de OC Fivelingo zijn aan de stichting afgestaan door de heer P. Coolman. Beide archieven zijn, hoewel afzonderlijk gearchiveerd, aanvullend op elkaar. In een gesprek dat L.H.M. Osterholt met de heer Coolman had, vertelde hij dat samenwerking bij Gemeenteraadsverkiezingen van de VVD met de CHU vooral plaatsvond om de “rode meerderheid” van ARP en PvdA in de gemeenteraad te bestrijden. Om dezelfde reden werd, na de totstandkoming van het CDA, geen samenwerking met ditzelfde CDA gezocht, daar naar de mening van het afdelingsbestuur de oude “rode ARP -voormannen in de plaatselijke CDA afdeling teveel de overhand hadden.

Bij de CHU bestond geen aversie tegen de VVD en de samenstelling van de lijst verliep telkenmale (uitgezonderd 1974) in goede harmonie. De CHU kiesvereniging in de gemeente was, naar de mening van de heer Coolman, zeer klein en werkte min of meer gestructureerd.
Later heeft de VVD bij Gemeenteraadsverkiezingen korte tijd meegedaan onder de lijstnaam Pijper.

Na 1972 was de burgemeester van ‘t Zandt tevens burgemeester van Bierum.

Noot 1

Zie bijvoorbeeld het Nieuwsblad van het Noorden van 15 juni 1935 voor een propaganda-advertentie van Gemeentebelangen.

1 – 5 Materiaal betreffende de periode 1952 – 1983

1 Bestuurscorrespondentie, 1952 – 1976
2 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie van de afdeling, 1966 – 1983
3 Stukken met betrekking tot de financiën van de afdeling, 1955-1974
4 Ledenconvocaties en andere mededelingen aan de VVD leden, en tijdens
Gemeenteraadsverkiezingen aan de leden van de VVD en de CHU, 1958-1983
5 Raadsstukken en persoonlijke aantekeningen van VVD fractieleden, 1970 – 1981

6 – 26 Materiaal betreffende de verschillende verkiezingen, 1961-1986

6 Uitslagen verkiezingen, 1950 – 1977
7 Tweede Kamerverkiezingen, 13 juni 1956
8 Provinciale Statenverkiezingen, 26 maart 1958
9 Gemeenteraadsverkiezingen, 28 mei 1958
10 Gemeenteraadsverkiezingen, 30 mei 1962
11 Provinciale Statenverkiezingen, 18 maart 1970
12 Gemeenteraadsverkiezingen, 3 juni 1970
13 Tweede Kamerverkiezingen, 28 april 1971
14 Tweede Kamerverkiezingen, 29 november 1972
15 Provinciale Statenverkiezingen, 27 maart 1974
16 Zaken met betrekking tot de Gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei 1974
17 Gemeenteraadsverkiezingen, 29 mei 1974
18 Tweede Kamerverkiezingen, 25 mei 1977
19 Provinciale Statenverkiezingen, 29 maart 1978
20 Gemeenteraadsverkiezingen, 31 mei 1978
21 Europese Verkiezingen, 7 juni 1979
22 Tweede Kamerverkiezingen, 26 mei 1981
23 Provinciale Statenverkiezingen, 24 maart 1982
24 Gemeenteraadsverkiezingen, 2 juni 1982
25 Tweede Kamerverkiezingen, 8 september 1982
26 Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 1986

27 – 35 Verschillend materiaal met betrekking tot

  • de Liberale sociëteit Noord-Groningen,
  • de Kamercentrale Groningen,
  • de provinciale organisatie Vrouwen in de VVD – JOVD
  • het Algemeen secretariaat van de VVD in Den Haag

27 Materiaal betreffende de Liberale sociëteit Ekenstein, later omgedoopt tot Liberale sociëteit Noord-Groningen, 1967-1984.
28 Stukken van de Kamercentrale Groningen, 1956-1978
29 Stukken van de Provinciale organisatie Vrouwen in de VVD, 1974-1985
30 Stukken van de JOVD- landelijk, 1966
31 Stukken van de JOVD Noord- Groningen, 1970 – 1981
32 Stukken van de JOVD afdeling Fivelingo, 1976
33 Stukken van de VVD Eemsmond, post Appingedam, 1970-1971
34 Stukken van de VVD afdeling Appingedam, 1969-1971
35 Correspondentie van en met het Algemeen secretariaat van de VVD, 1962-1984

36 Diversen
36 Krantenartikelen 1959 – 1980