V.16 JOVD afd Groningen

V. 16 Plaatsingslijst van de archivalia van de JOVD afdelingen Groningen en Groningen-Noord en van het District Noord – Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers.

Het betreft hier een zeer klein archiefonderdeel, bestaande uit een aantal exemplaren van periodieken van de afdeling Groningen van de JOVD en van de afdelingen Noord- Groningen, evenals een notulenboek van deze afdeling. Daarnaast een aantal exemplaren van periodieken van het district Noord.

In augustus 2006 zijn de dossiernummers 1-4 toegevoegd.

In augustus 2016 zijn de dossiernummers 5-98 toegevoegd

1 Periodiek van de JOVD afdeling Groningen, 1982 – 1990.
2 Periodiek van de JOVD afdeling Noord – Groningen, 1990
3 Periodiek van het JOVD district Groningen- Noord, januari 1986 – september 1990.
4 Notulenboek JOVD afdeling Groningen – Noord, 12 november 1968 – 7 maart 1980.

5-10 Ingekomen stukken, 1990-2001.5 1990.
6 1993.
7 1998.
8 1999.
9 2000.
10 2001.

11-15 Uitgaande stukken, 1997-2001
11 1997.
12 1998.
13 1999.
14 2000.
15 2001.

16-20 Ingekomen stukken penningmeester, 1989-1993.
16 1989.
17 1990.
18 1991.
19 1992.
20 1993.

21 Uitgaande stukken penningmeester, 1991.

22 Begrotingen, 1985-1994.

23-26 Stukken met betrekking tot vergaderingen van de afdeling Noord-Groningen, 1998-2000.
23 Voorbereidende Algemene Vergadering (VAV), 1998.
24 Algemene Ledenvergadering (ALV), 1999-2000.
25 Buitengewone Algemene Vergadering (BAV), 1999.
26 Bestuursvergadering, ongedateerd.

27-30 Jaarverslagen, 1998-1999.
27 Internationaal Secretariaat, 1998.
28 Penningmeester, afdeling Noord-Groningen, 1998.
29 Penningmeester, afdeling Noord-Groningen, 1999.
30 Secretaris, district Noord, ongedateerd.

31-36 Beleidsplannen, 1991-2001.
31 Hoofdbestuur, 1999.
32 Driemaster, 2000-2001.
33 District Noord, 1998.
34 Afdeling Noord-Groningen, 1e half jaar 1991.
35 Afdeling Noord-Groningen, 1994.
36 Provinciaal Politiek Jongeren Kontakt, 1997.

37-45 Adressenvraagbaken van JOVD landelijk 1991-2000.
37 1991.
38 1992.
39 1993.
40 1994.
41 1995.
42 1996.
43 1998.
44 1999.
45 2000.

46 Politieke adressenvraagbaak, 27 november 1990.

47-48 Politieke vraagbaken, 1994-1997.
47 1994-1995.
48 1996-1997.

47-62 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie van de afdeling Noord-Groningen, 1990-2000.
49 1990.
50 1991.
51 1992.
52 1993.
53 1994.
54 1995.
55 1996.
56 1997.
57 1998.
58 1999.
59 2000.
60 Ongedateerd.
61 Adressenlijsten besturen district Noord, ongedateerd.
62 Adressenlijsten externen, ongedateerd.

63- 72 Statuten, reglementen en protocollen JOVD Landelijk, 1998
63 Statuten, januari 1998
64 Concept statuten, ongedateerd
65 Voorstel statuten- en reglementswijzigingen, ongedateerd
66 Model afdelingsstatuten, ongedateerd.
67 Advies inzake herziening van statuten en reglementen, ongedateerd.
68 Reglement van Orde voor een politiek congres, ongedateerd.
69 Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering, ongedateerd.
70 Protocol VVD-JOVD, ongedateerd.
71 Handleiding bij het schrijven van een motie, ongedateerd.
72 Motiehandleiding, ongedateerd.

73-84 Politiek inhoudelijke stukken, 1996-2000.
73 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, op weg naar een marktconforme produktie in Europa, najaar 1996.
74 Notitie Ouders & Overheid, 1998.
75 Landbouwcommissie, 1999.
76 Discussiestuk Hoger Onderwijs, november 1999.
77 Notitie: Europees Asiel- en Migratiebeleid, april 2000.
78 Politieke moties naar aanleiding van het politiekcongres van de JOVD op 24 en 25 juni 2000 in Tiel.
79 Afschaffing van de hypotheekrente aftrek, ongedateerd.
80 Diversen, ongedateerd.
81 Groei en concurrentiepositie van de Nederlandse economie, ongedateerd.
82 Het ministelsel en het basisinkomen, ongedateerd.
83 Notitie: De (economische) ontwikkeling van het noorden, ongedateerd.
84 Politiek en de mens: Paars, ongedateerd.

85-98 Diverse stukken met betrekking tot de JOVD, 1984-2001.
85 JOVD Lustrum Almanak (35 jaar), 1984.
86 Boek met presentielijsten, 1995-2002.
87 Bestuurdersboek, april 1995.
88 Foto’s, 1996.
89 Krantenknipsels JOVD, 1996.
90 Informatiemap nieuwe leden, 1998.
91 Regio-offensief, afdeling Noord-Groningen, juni 1998.
92 Lustrumgids, 10e lustrum, 1999.
93 J!P-bestuurdersboek, februari 2001.
94 Aantekeningen cursus besturen, ongedateerd.
95 Posters, ongedateerd.
96 Vorming & Scholing Handboek, herschreven door Jan de Hoop, ongedateerd.
97 Welkomstberichten afdelingen, ongedateerd.
98 Zwart-wit foto’s, ongedateerd.