De nationale digitale bibliotheek

De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor wil de Koninklijke Bibliotheek alle digitale bibliotheekcollecties (met name boeken, kranten, tijdschriften) aansluiten op een nationale infrastructuur, zodat iedereen alle collecties kan vinden. Maar wie heeft welke collectie?

De Koninklijke Bibliotheek is daarom in opdracht van het ministerie van OCW gestart met een inventarisatie. Deze inventarisatie liep tot 15 april 2015. Meer informatie vindt u hier. Er is ook een tussentijdse evaluatie gemaakt van digitale collecties. Dit overzicht (van mei 2015) treft u hier aan.

Voortgang
Op 8 augustus 2017 heeft toenmalig minister Bussemaker van OCW het ‘Beheerplan landelijke digitale openbare bibliotheek’ van de KB aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit beheerplan beschrijft de activiteiten van de KB voor de in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) bepaalde taak: ‘het in stand houden van de landelijke digitale openbare bibliotheek’. De landelijke digitale openbare bibliotheek zorgt ervoor dat de publieke taken van de openbare bibliotheken ook in het digitale domein vervuld worden. Bovendien draagt het bij aan het realiseren van beleidsdoelen op het gebied van vrije meningsvorming, mediawijsheid, bestrijding van laaggeletterdheid, leesbevordering en talentontwikkeling.Voor meer informatie kunt u hier kijken of hier  voor informatie van de Koninklijke Bibliotheek.

Laatst gewijzigd 20 oktober 2018