V.24 Slochteren

V. 24 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Slochteren van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1977-2007.

In januari 2016 zijn de dossiernummers 1-92 toegevoegd.

1 Correspondentie met betrekking tot VVD landelijk, 1986-2004.

2 Correspondentie met betrekking tot de VVD Kamercentrale Groningen, 1985-2005.

3 Correspondentie met betrekking tot de Vrouwen in de VVD provincie Groningen, 1985-1987.

4 Correspondentie met betrekking tot de ondercentrale Fivelingo, 1986.

5 Correspondentie met betrekking tot de afdeling Delfzijl, 1985-1986.

6-24 Ingekomen stukken bij de VVD afdeling Slochteren, 1977-2007.
6 1977.
7 1978.
8 1986.
9 1989.
10 1990.
11 1991.
12 1993.
13 1994.
14 1996.
15 1997.
16 1998.
17 1999.
18 2000.
19 2001.
20 2002.
21 2003.
22 2004.
23 2005.
24 2007.

25-38 Uitgaande stukken bij de VVD afdeling Slochteren, 1986-1997.
25 1986.
26 1989.
27 1990.
28 1991.
29 1993.
30 1994.
31 1995.
32 1996.
33 1997.
34 2001.
35 2002.
36 2003.
37 2004.
38 2005.

39-46 Stukken met betrekking tot vergaderingen, 1978-2007.
39 Algemene vergaderingen landelijk, 2003-2004.
40 Algemene vergaderingen landelijk, 2005-2007
41 Bestuursvergaderingen, 1988-2005.
42 Ledenvergaderingen, 1978-1987.
43 Ledenvergaderingen, 1988-2005.
44 Propagandacommissie Kamercentrale Groningen, 1994.
45 Groslijstcommissie, 2000-2005.
46 Verkiezingscampagneteam, 2005.

47-48 Jaarverslagen hoofdbestuur landelijk, 1977-2003.
47 1977.
48 2003.

49-64 Jaarverslagen afdeling Slochteren, 1988-2004.
49 1988.
50 1989.
51 1990.
52 1991.
53 1992.
54 1993.
55 1994.
56 1995.
57 1996.
58 1997.
59 1998.
60 1999.
61 2000.
62 2002.
63 2003.
64 2004.

65 Kandidaatsreglementen, november 2000.

66-75 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie, 1977-2004.
66 Ledenlijsten, 1984-2004.
67 Bestuursoverzichten, 2004.
68 Bestuursmutaties, 1993-2003.
69 Wijzigingsformulieren, 1977-2004.
70 Mutatieoverzichten, 1993-2003.
71 Resultatenoverzichten, 1993-2003.
72 Meldingen nieuwe leden, 1977-2004
73 Opzeggingen, 1989-1999.
74 Interessselijst, ongedateerd.
75 Protocollen, ongedateerd.

76-85 Stukken met betrekking tot verkiezingen, 1977-2006.
76 Europees Parlement, 2004.
77 Tweede Kamer, 1994.
78 Provinciale Staten, 1977.
79 Gemeenteraad, 1978.
80 Gemeenteraad, 1982.
81 Gemeenteraad, 1986.
82 Gemeenteraad, 1994.
83 Gemeenteraad, 1998.
84 Gemeenteraad, 2006.
85 Referendum EU Grondwet, 2005.

86 ToxopeusWeb, digitale nieuwsbrief van de VVD in de provincie Groningen, 2004-2005.

87-92 Diverse stukken
87 Informatierubriek gemeente Slochteren, 1978
88 Excursie Brussel, 2004
89 Declaraties, 2005
90 VVD Enquête, 2005
91 Fanmail Mark Rutte, 2006-2007
92 Jaarplan en conceptbegroting landelijk, 2007.