V.17 Diverse kleine archieven. Van Adorp tot Zuidwolde

V. 17 Plaatsingslijst van archivalia van diverse afdelingen van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, op alfabetische volgorde (A-Z). De archieven zijn te klein om een apart

Adorp

 • PvdV, 1946.

Baflo

 • VVD, 1978.

Beerta en Nieuw Beerta.
Het archief van de afdeling Beerta is in juli 2006 aangevuld met verkregen materiaal van de afdeling Nieuw Beerta (notulenschriften) en een notulenboek van de afdeling Beerta.

De afdeling Nieuw- Beerta was een onderdeel van de Partij van de Vrijheid en werd als zodanig opgericht op 20 maart 1946 (…)

‘s avonds 7.30 uur in Café Jager te Nieuw Beerta. Op initiatief van de afdeling van de Liberale Staatspartij te Nieuw Beerta, daar men voelde dat er oppolitiek terrein iets moest gebeuren in verband met de toen aanstaande verkiezingen.

In deze vergadering werd besloten om een bijeenkomst van belangstellenden te houden en zich te laten voorlichten door enige sprekers van de Partij van de Vrijheid. Deze vergadering zou plaats hebben op bovengenoemde datum, 20 maart 1946 te Nieuw Beerta.

Bron: Notulenschrift Partij van de Vrijheid, afdeling Nieuw Beerta, eerste pagina, inventarisnummer 2 van dit archief.

Plaatsingslijst archief afdeling Beerta
1 Kasboekje Partij van de Vrijheid en de VVD afdeling Beerta (later Nieuw Beerta),
18 april 1946 -19 april 1989.

Kopie van de brief van de secretaris van de afdeling Nieuw Beerta van de PvdV aan het Landelijk secretariaat over het feit dat men nog geen gedetailleerd overzicht kan geven over de financiën van de afdeling.

Bron: Brief van 21 augustus 1946
Origineel is aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag, inv.nr. 2.19.022.

2 Notulenschrift afdeling Nieuw Beerta van de Partij van de Vrijheid, later VVD.
20 maart 1946 – 6 maart 1965

3 Schrift inhoudende presentielijsten bij verschillende activiteiten van de afdeling Nieuw Beerta van de Partij van de Vrijheid, later VVD, 25 april 1946 – 1 maart 1966

Beerta, afdeling
Het is nog onduidelijk uit welke landelijke liberale stroming de afdeling Beerta is ontstaan. Mogelijk is dit de Vrijzinnig Democratische Bond, maar zeker is dit niet. De afdeling heeft lange tijd zelfstandig bestaan, maar is waarschijnlijk in 1967 gefuseerd met de afdeling Nieuw Beerta tot één afdeling, alhoewel dejaarverslagen van het hoofdbestuur van de VVD uit deze jaren hier niets over zeggen en de bronnen nog te onvolledig zijn om hier iets over te melden. Uit het notulenschrift blijkt eenjarenlang kommervolle bestaan van de afdeling Beerta, waarbij bij vergaderingen meestal meer bestuursleden (4) dan leden (2 tot 3) aanwezig waren.

4 Notulenschrift afdeling Beerta van de VVD.
5 april 1957 – 1966 met voorin opgenomen het jaarverslag van de afdeling over 1956.

Bedum,

 • PvdV en VVD.
  diverse stukken uit de jaren tussen 1946 – 1989

Bellingwolde

 • VVD, 1951.

Blijham

 • VVD, 1950.

Finsterwolde

 • VVD, 1948.

Grijpskerk

 • VVD, 1948.

Hoogezand

 • VDB, 1945.
 • LSP, 1945.
 • PvdV, 1946 – 1948, pamfletten en stukken met betrekking tot de financiën.

Hoogezand – Sappemeer
De gemeenten Hoogezand en Sappemeer werden in 1949 samengevoegd tot één gemeente.

 • VVD, 1950 – 1988, waaronder uitslagen verkiezingen, pamfletten en correspondentie en een Notulenboek (in kopie) van vergaderingen tussen 13 mei 1955 en 25 februari 1970.

Noot
Pas zeer recent heeft het Liberaal Archief Groningen een veel groter deel van het archief van de afdeling Hoogezand – Sappemeer gekregen en geordend. Dit archief treft u aan bij plaatsingslijst 22.

Leek

 • VVD, 1950 -1953,
 • VVD, 1988 – 1989.

Leens

 • VVD, 1970,
 • VVD, 1978, 1982.

Loppersum

 • PvdV, 1946

Marum

 • PvdV, 1946.
 • VVD, 1989.

Midwolde – Oostwold

 • PvdV, 1946.

Nieuwolda

 • PvdV, 1946.

Stedum

 • VVD, 1948.

Ten Boer

 • VVD, 1948.

Ulrum,

 • VVD, 1982, 1986.

Zuidhorn

 • PvdV, 1946.
 • VVD, 1974 – 1983.
 • VVD, 1984 – 1989.
 • Tekst van het boekje Geschiedenis van Zuidhorn ( Zuidhorn, Noodhorn, Briltil)

Zuidwolde en Noorderhogebrug

 • PvdV, 1946.