Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten van archieven van het Liberaal Archief Groningen In dit deel van de site zijn alle archieven en verzamelingen opgenomen, die bewaard worden in het archief van de Stichting. Het betreft archieven van overheidsinstellingen zoals Provinciale Statenfractie van de VVD, maar ook archieven van zelfstandige afdelingen, ondercentrales en de Kamercentrale Groningen.

Het oudste archiefstuk uit het archief zijn pamfletten van de Vrijzinnig Democratische Bond afdeling Eenrum uit 1937, maar ook het notulenboek van de afdeling, waarin vanaf de oprichting van de Partij van de Vrijheid, de notulen van de vergaderingen van de bestuurders van de afdeling werden opgeschreven is een bijzonder deel van onze verzameling.

Toegang tot de archieven voor wetenschappelijk onderzoek
De meeste archieven en collecties, die zijn opgenomen in het overzicht, zijn na toestemming van het Bestuur van het Liberaal Archief Groningen in te zien. In een aantal gevallen zijn er openbaarheidbeperkende bepalingen van kracht. U kunt dan bepaalde stukken niet inzien: meestal gaat het daarbij om privacygevoelige informatie.

In het archievenoverzicht wordt allereerst het archiefnummer vermeld, daarna volgt de naam van het archief (bijvoorbeeld V. 5  Plaatsingslijst van de afdeling Eenrum etc).  Vervolgens worden jaartallen genoemd: uit deze periode zijn archiefstukken aanwezig. Deze periode kan afwijken van de tijd dat de instelling bestond. 
Van verschillende archieven en collecties zijn inventarissen of plaatsingslijsten gemaakt. Een inventaris geeft een opsomming van de archiefstukken, die in dat archief te vinden zijn. Een plaatsingslijst geeft een meer globale indruk van de archiefstukken.

Nog niet alle archieven zijn ontsloten. 
Raadpleging van nog niet ontsloten archieven is vaak moeilijk, zo niet onmogelijk. Er wordt echter aan gewerkt en op termijn zal van ieder archief en iedere collectie een toegang beschikbaar zijn.Een groot gedeelte van de inventarissen en plaatsingslijsten is digitaal te raadplegen. In die gevallen kunt u de toegang downloaden door op de gekleurde naam te klikken in de linkerkant van de homepagina.

Over de beschrijving van de archiefvormer in de plaatsingslijsten
Archieven zijn ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Onze plaatsingslijsten worden voorafgegaan door een korte beschrijving van de bron van het archief (de Kamercentrale, een Ondercentrale, de afdeling etc.) op het moment van het maken van de plaatsingslijst. Daarna kan de situatie veranderen, maar deze veranderde omstandigheden zijn niet meer te lezen in de beschrijving van het archief. Hiervoor zult u aanvullende informatie moeten opvragen.

Vindplaats van de archieven
Alle archieven van de Stichting Liberaal Archief zijn ondergebracht bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in Groningen. Het DNPP is gevestigd op de vierde etage van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen 

Bezoekadres: 
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
tel: (050)  3636830
fax: (050) 3637256
e-mail: dnpp@rug.nl

Postadres:
Postbus 559
9700 AN Groningen

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur

Afwijkende openingstijden: 
5 en 24 december: van 8.30 tot 16.00 uur. Op feestdagen gesloten.
Laatst gewijzigd 23 februari 2018