V.4 Delfzijl

V. 4  Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Delfzijl van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, (1946), 1979 – 2002.

Op dit archief zijn de bepalingen van de overeenkomst tussen het DNPP en het Liberaal Archief Groningen van toepassing.

De afdeling Delfzijl is een van de oudere afdelingen binnen het Kamercentralegebied. De afdeling bestond reeds in 1948 en was mogelijk een voortzetting van een LSP en/of een PvdV afdeling. De afdeling behoorde met een gemiddelde van ongeveer 150 leden door de jaren heen tot de middelgrote afdelingen van de KC Groningen.  

Het archief van de afdeling Delfzijl werd in februari 1991 door het bestuur van de afdeling afgestaan aan het Liberaal Archief Groningen, de Mr. H.S.Siebers en Ir. A. Voet stichting. Het archief bevat materiaal uit de periode 1979-1987, verspreid over een groot aantal onderwerpen en bestaat gedeeltelijk uit materiaal van de Ondercentrale (OC) Fivelingo en de KC Groningen. Het gebied van de afdeling is door verschillende grenscorrecties, waaronder die bij de Gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990, uitgebreid.  

De afdeling behoorde tot de OC Fivelingo. OC’s zijn in 2005 opgeheven en heten nu regio’s. Bij de Provinciale Statenverkiezingen voor 1991, welke procedure onder andere als gevolg van de gemeentelijke herindeling van de provincie Groningen in januari 1990, maar ook door ingrijpende veranderingen van de landelijke VVD reglementen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 6 maart 1991 niet meer actief was, behoorde de afdeling Delfzijl tot de Statenkieskring Appingedam, samen met onder meer de afdeling Haren.  

In augustus 2006 zijn de dossiernummers   0 t/m 48 toegevoegd.
In augustus 2016 zijn de dossiernummers 49 t/m 92 toegevoegd.

0   Materiaal betreffende de Partij van de Vrijheid, afdeling Delfzijl Kopieën van enkele brieven uit het Nationaal Archief over het bestaan van een afdeling Delfzijl van de Partij van de Vrijheid, 1946.  

1- 8   Materiaal betreffende de VVD afdeling Delfzijl, 1981 – 1990.  

1   Bestuursstukken 1981.
2   Bestuursstukken 1982.
3   Bestuursstukken 1983.
4   Bestuursstukken 1985.
5   Bestuursstukken 1986.
6   Zittingsduur bestuursleden.
7   Stukken met betrekking tot het 40 jarig bestaan van de afdeling Delfzijl (gevierd in juni 1988) waaronder een receptieboek.
8   Enkele stukken met betrekking tot de Gemeentelijke herindeling van d provincie Groningen de dato 1 januari 1990 en de positie van de afdeling Delfzijl hierin.  

9 – 17  Ledenconvocaties, 1978 – 1986.

9   Ledenconvocaties van de afdeling over 1978.
10  Ledenconvocaties van de afdeling over 1979.
11  Ledenconvocaties van de afdeling over 1980.
12  Ledenconvocaties van de afdeling over 1981.
13  Ledenconvocaties van de afdeling over 1982.
14  Ledenconvocaties van de afdeling over 1983.
15  Ledenconvocaties van de afdeling over 1984.
16  Ledenconvocaties van de afdeling over 1985.
17  Ledenconvocaties van de afdeling over 1986 en jaarverslag over 1987.

18 – 23  Ledenadministratie 1981 – 1986.

18  Ledenadministratie van de afdeling over 1981.
19  Ledenadministratie van de afdeling over 1982.
20  Ledenadministratie van de afdeling over 1983.
21  Ledenadministratie van de afdeling over 1984.
22  Ledenadministratie van de afdeling over 1985.
23  Map met correspondentie met betrekking tot ledenaanmeldingen, ledenafmeldingen,  correspondentie met het Landelijk secretariaat over brieven van leden etc. 1980-1986. De ledenadministratie is op datum en naar jaar geordend. Deze administratie bevat:

  • mutatie-overzichten
  • afwijkende betalingenoverzichten
  • ledenlijsten

24-26  Landelijk materiaal betreffende de VVD. Landelijke correspondentie met afdelingen

24   Correspondentie over het jaar 1982.
25   Correspondentie over het jaar 1985.
26   Correspondentie over het jaar 1986.  

27-31 Materiaal betreffende de Kamercentrale (KC) Groningen. Correspondentie met afdelingen, 1979 – 1986.

27   Convocaties over het jaar 1979.
28   Convocaties over het jaar 1982.
29   Convocaties over het jaar 1984.
30   Convocaties over het jaar 1985.
31   Convocaties over het jaar 1986.  

32-37  Materiaal betreffende de Ondercentrale (OC) Fivelingo, 1979 – 1987.32   Convocaties over het jaar 1979 .

33   Convocaties over het jaar 1980.
34   Convocaties over het jaar 1981.
35   Convocaties over het jaar 1983.
36   Convocaties over het jaar 1986.
37   Convocaties over het jaar 1987.  

38-43  Materiaal betreffende de verschillende verkiezingen, 1982 – 1987.

38   Gemeenteraadsverkiezingen 1982.
39   Provinciale Statenverkiezingen 1982.
40   Verkiezingen voor het Europees parlement 1984.
41   Gemeenteraadsverkiezingen 1986.
42   Provinciale Statenverkiezingen 1987, met veel materiaal betreffende de Statenkieskring Appingedam waartoe naast de afdeling Delfzijl ook Haren behoorde.
43   Verkiezingsuitslagen gemeente Delfzijl.  

44- 47  Diversen, 1973 – 1987.  

44   Krantenartikelen 1973-1986.
45   Materiaal met betrekking tot het forum “Kieskeurig” in 1981.
46   Materiaal met betrekking tot het bezoek van een FDP-delegatie aan Delfzijl (1987)
47   “Terugblik en vooruitzicht” een onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling in de gemeente Delfzijl, geschreven door het economisch-technologische instituut Groningen, en verschenen in januari 1986, Rapport nummer 431.

48   Uitslagen geenteraadsverkiezingen.Gemeenteraadsverkiezingen, 1978.

49-59 Stukken met betrekking tot correspondentie, 1990-2002.

49 Ingekomen stukken VVD landelijk, 1990-2000.
50 Ingekomen stukken Statenfractie provincie Groningen, 1999-2000.
51 Ingekomen stukken VVD Kamercentrale Groningen, 1992-2001.
52 Ingekomen stukken ondercentrale Fivelingo, 1992-1997.
53 Ingekomen stukken ondercentrale Oldambt, 1997.
54 Ingekomen stukken ondercentrale Veenkoloniën/Westerwolde, 1992.
55 Ingekomen stukken VVD afdelingen, 1992-1999.
56 Ingekomen stukken VVD gemeenteraadsfractie Delfzijl, 1998-2000.
57 Ingekomen stukken JOVD afdeling Noord-Groningen, 1995-1998.
58 Ingekomen stukken diversen, 1995-1998.
59 Uitgaande stukken VVD afdeling Delfzijl, 1990-1998.

60-68 Stukken met betrekking tot vergaderingen, 1989-1999.

60 Kamercentrale VVD Groningen, 1997.
61 Ondercentrale Fivelingo, 1989-1992.
62 Bestuursvergaderingen, 1990-1997.
63 Interim bestuur, 1989-1990.
64 Algemene ledenvergaderingen, 1990-1999.
65 Jaarvergaderingen, 1991.
66 Kandidaatstellingsvergadering Gemeenteraadsverkiezingen, 12-10-1989.
67 Kandidaatstellingsvergaderingen Gemeenteraadsverkiezingen 1994.
68 Gemeente Delfzijl, 1998.

69  Stukken met betrekking tot de propagandacommissie, 1986-1989.

70-76  Stukken met betrekking tot de ledenadministratie, 1995-2001.

70 1995.
71 1996.
72 1997.
73 1998.
74 1999.
75 2000.
76 2001.

77 Bestuursmutaties, 1998.

78-85   Jaarverslagen, 1990-1999.

78 1990.
79 1991.
80 1992.
81 1993.
82 1994.
83 1995.
84 1997.
85 1999.

86 Jaarplan hoofdbestuur VVD, 2002.

87-90  Stukken met betrekking tot verkiezingen, 1989-1998.

87 Provinciale Staten, 1991.
88 Gemeenteraad, 1989.
89 Gemeenteraadsverkiezingen, 1994.
90 Gemeenteraadsverkiezingen, 1998.

91  Advertenties, 1991.
92  Persberichten, 1989-1990.