V.18 Winschoten / OC Oldambt

V. 18 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Winschoten en de Statencentrale Winschoten en -archiefdelen van de Ondercentrale (OC) Oldambt van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Demo

De VVD afdeling Winschoten komt voort uit de na de oorlog opgerichte Partij van de Vrijheid afdeling Winschoten1. Na het landelijk samengaan van de Partij van de Vrijheid en het Comité Oud en de oprichting van de VVD, ging de afdeling automatisch over naar de nieuwe politieke partij.
De eerste landelijk voorzitter van de VVD was mr. D.U. Stikker, geboren in Winschoten.

De afdeling Winschoten heeft binnen de Kamercentrale Groningen steeds het initiatief genomen als vertegenwoordiger van de Oost-Groningse belangen. Het archief getuigd daarvan maar geeft ook de moeilijke strijd van de besturen van de afdelingen weer tegen de grote invloed van het communisme en het socialisme in specifiek deze streek, die in de jaren 1980 de enige burgemeester van communistische huize had (Beerta).

In augustus 2006 zijn de dossiernummers 1-21 toegevoegd.
In augustus 2016 zijn de dossiernummers 22-137 toegevoegd

1 – 2 Correspondentie tussen de afdeling Winschoten en de KC Groningen en de Ondercentrale Oldambt en de Statencentrale Winschoten, 1950 – 1995
1 Correspondentie van de Kamercentrale Groningen 1950 t/m 1995.
Ontbrekende jaren: 1958-1966 t/m 1972, 1974-1975-1976.
2 Correspondentie OC Oldambt en statencentrale Winschoten 1963 en 1977 t/m 1995.
Ontbrekend jaar: 1993

3 – 5 Correspondentie tussen de afdeling Winschoten en de KC Groningen en de Ondercentrale
Oldambt en de Statencentrale Winschoten, 1950 – 1995.
Onder meer bestuursmutaties en bevestiging spreekbeurten.
3 Bestuursmutaties OC Oldambt en diverse afdelingen 1979 t/m 1987.
Er ontbreken meerdere jaren.
4 Bevestigingen spreekbeurten Ondercentrale Oldambt 1978 t/m 1987.
(ontbreekt 1983).
5 Correspondentie van de afdeling Winschoten, inclusief ingekomen post van bijvoorbeeld andere politieke partijen, 1951 t/m 1989.
Ontbrekende jaren: 1950-1958-1959-1967-1972.

6 – 11 Ledenlijsten, correspondentie van en met de KC Groningen, met afdelingen binnen de KC Groningen, en met het hoofdbestuur van de VVD, 1953 – 1989.
6 Ledenlijsten afdeling Winschoten 1960 t/m 1973 en 1978.
7 Ledenlijsten afdeling Winschoten 1981 en 1984 t/m 1989.
8 Financiële jaarverslagen afdeling Winschoten 1960 t/m 1968 en 1975 en 1976.
9 Correspondentie diverse afdelingen 1953 t/m 1965. ontbrekende jaren 1956 t/m 1962.
10 Correspondentie van en met diverse andere afdelingen in de KC Groningen 1981 t/m 1989.
11 Correspondentie vanuit het hoofdbestuur van de VVD, 1949 t/m 1979.
Ontbrekende jaren: 1950-1952-1958-1959-1966 t/m 1972-1974 t/m 1977.

12- 21 Correspondentie met het hoofdbestuur van de VVD, gemeenteraadsverkiezingen
Winschoten, viering 50 jaar VVD afdeling in Winschoten en enkele diversen
12 Correspondentie vanuit het hoofdbestuur van de VVD, 1980 t/m 1994 ontbrekend jaar: 1987
13 Kieslijst Verkiezingen gemeenteraad Winschoten, 20 juni 1949.
14 Gemeenteraadsverkiezingen Winschoten 19-3-1986.
15 Gemeenteraadsverkiezingen Winschoten 2-3-1994.
16 Overzicht gemeenteraad Winschoten 1945 tot 1998.
17 Provinciale verkiezingen 1982-1995.
18 50 jaar afdeling Winschoten 8-12-1997.
19 Sjablonen voor advertenties.
20 Jaarverslagen van de afdeling over de jaren 1963 – 1967 in doorslag.
21 Pamflet beginnende met de vraag “Bent U lid van de Ned. Bond voor Staatspensionnering (…) en dan volgt een oproep om op lijstaanvoerder Bierema van lijst 5 te stemmen. Bij het pamflet zit een briefje dat de afdeling Winschoten 3000 van deze pamfletten liet drukken om huis aan huis te verspreiden, met als ondertekening L. de Langen, secretaresse.

22-38 Inkomende post van de OC Oldambt, 1988-2004.
22 1985.
23 1988.
24 1989.
25 1990.
26 1992.
27 1994.
28 1995.
29 1996.
30 1997.
31 1998
32 1999.
33 2000.
34 2001.
35 2002.
36 2003.
37 2004.
38 2006.

39-56 Uitgaande post van de OC Oldambt, 1987-2004.
39 1987.
40 1988.
41 1989.
42 1990.
43 1991.
44 1992.
45 1993.
46 1994.
47 1995.
48 1996.
49 1997.
50 1998.
51 1999.
52 2000.
53 2001.
54 2002.
55 2003.
56 2004.

57-69 Stukken met betrekking tot bestuursvergaderingen van de OC Oldambt, 1984-2002.
57 1984.
58 1985.
59 1986.
60 1987.
61 1988.
62 1994.
63 1995.
64 1996.
65 1997.
66 1998.
67 1999.
68 2000.
69 2002.

70-77 Inkomende post penningmeester, 1998-2007.
70 1998.
71 1999.
72 2001.
73 2002.
74 2003.
75 2004.
76 2005.
77 2007.

78-79 Uitgaande post penningmeester, 2005-2006.
78 2005.
79 2006.

80-100 Financiële stukken, 1981-2007.
80 1981.
81 1983.
82 1986.
83 1987.
84 1988.
85 1990.
86 1993.
87 1994.
88 1995.
89 1996.
90 1997.
91 1998.
92 1999.
93 2000.
94 2001.
95 2002.
96 2003.
97 2004.
98 2005.
99 2006.
100 2007.

101- 103 Kasboeken, 1973-2005.
101 1973-1986.
102 1997-1998.
103 1998-2005.

104 Kascommissie, 2005.

105 Winst- en verliesrekeningen, 1976-2002.

106 – 124 Stukken met betrekking tot de jaarlijkse ledenvergaderingen van OC Oldambt, 1985-2005.
106 1985.
107 1987.
108 1988.
109 1989.
110 1990.
111 1991.
112 1992.
113 1993.
114 1994.
115 1995.
116 1996.
117 1997.
118 1998.
119 1999.
120 2000.
121 2001.
122 2002.
123 2003.
124 2005.

125-126 Stukken met betrekking tot verkiezingen, 1999-2000.
125 Provinciale Staten, 1999.
126 Waterschap, 2000.

127-131 Stukken met betrekking tot de afdeling Beerta, 1962-1990.
127 Spaarbankboekje, 1962-1990.
128 Stukken betreffende de financiën, 1971-1990.
129 Notulenboek vergaderingen, 1974-1990.
130 Gemeenteraadsverkiezingen, 1989.
131 Uitgaande post, 1989.

132-137 Diverse stukken met betrekking tot de OC Oldambt, 1984-2001.
132 Jaarverslagen, 1984-2003.
133 Ledenlijsten, 1995-2003.
134 Bestuur mutaties, 1996-2005.
135 Commissie Vorming en Scholing Kamercentrale Groningen, 1997-1998.
136 Cd-Rom ‘Hoe maak ik een lokale of regionale website?’ van de VVD landelijk.
137 Provinciale Adviescommissie Bestuur en Financiën.