V.3 Appingedam

V. 3 Plaatsingslijst van archivalia van de afdeling Appingedam van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1972 – 1978.

Op dit archief zijn de bepalingen van de overeenkomst tussen het DNPP en het Liberaal Archief Groningen van toepassing.

In de stad met de hangende keukens was er na de Tweede Wereldoorlog een kleine afdeling van de Partij van de Vrijheid (PvdV) actief. Volgens stukken in het WD archief op het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage werd er correspondentie gewisseld tussen de secretaris van de afdeling, de heer S.J.Coolhaas van der Woude Venema en de algemeen secretaris van de PvdV (zie noot 1) .  

Uit andere correspondentie op het Nationaal Archief valt nog te achterhalen dat de heer Venema lange tijd actief geweest is, want pas in maart 1953 zou hij worden opgevolgd door de heer J. Lengs.(zie noot 2).  

Daar het onderhavige archief fragmentarisch is en hopelijk een onderdeel van een groter geheel vormt, hoewel onduidelijk is waar de rest van het archief zou kunnen zijn, is er vooralsnog weinig in grote lijnen van de geschiedenis van deze afdeling te vertellen.

Notenverantwoording
1 Nationaal Archief ‘s-Gravenhage, VVD archief, 2:19:22  337. Datum brief, 12 juli 1946.
2 Nationaal Archief, archief VVD 2: 19:22  335. Datum brief 5 maart 1953.

Plaatsingslijst
1-5  Materiaal betreffende verschillende verkiezingen, 1974 – 1978  

 1. Gemeenteraadsverkiezingen, 1974.
 2. Tweede Kamerverkiezingen, 1977.
 3. Provinciale Statenverkiezingen, 1978.
 4. Verkiezingen Eerste Kamerleden, ongeveer 1978.
 5. Gemeenteraadsverkiezingen, 1978.  

6 -12  Materiaal betreffende de afdeling Appingedam

 1. Bestuursvergaderingen 1970-1977.
 2. Ledenvergaderingen 1970-1978.
 3. Presentielijsten bij ledenvergaderingen.
 4. Huishoudelijke reglementen.
 5. Damster Vrijheid & Democratie, 1974-1978.
 6. Ledenadministratie/ledenlijsten,   1970-1978.
 7. Stukken met betrekking tot de gemeentelijke herindeling van de Eemsmond, ongeveer 1974.

13 -17 Materiaal van het hoofdbestuur aan de afdelingen.

 1. Mededelingen van het hoofdbestuur, 1975-1978.
 2. Materiaal betreffende Vormings- en Scholingsactiviteiten 1976-1978.
 3. Beschrijvingsbrieven/jaarverslagen 1975-1978
 4. Brieven van de VVD-fractie 1974-1975.
 5. Materiaal betreffende Landelijke Propaganda Commissie (LPC), 1975-1977.  

18 Ondercentrale Fivelingo, 1971 – 1976

 1. Correspondentie van het bestuur van de ondercentrale Fivelingo met de afdelingen, (enkele stuks) 1971 – 1976.

19. Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie

 1. Materiaal betreffende de JOVD,  1972 – 1977.

20, Partij van de Vrijheid

 1. Partij van de Vrijheid, 1946 – 1948 (2 stuks correspondentie).