V.21 Scheemda

V. 21 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Scheemda van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1946 – 2008.

Volgens het jaarboekje van de VVD [i], is de afdeling Scheemda van de VVD opgericht in 1972. Merkwaardig genoeg noemt het jaarverslag van het hoofdbestuur van de VVD over 1972 de afdeling Scheemda niet bij de nieuwe afdelingen [ii].
Gezien de stukken die in deze plaatsingslijst zijn opgenomen, is er in Scheemda in ieder geval eerder een afdeling van de Partij van de Vrijheid / VVD geweest.

Notenverantwoording
[i] 22e Jaarboek van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, editie 2002 – 2003.
Den Haag, 2002, pagina 499.
[ii] Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, jaarverslag van de secretaris over 1972,
Den Haag, 1973, pagina 6.

In augustus 2016 zijn de dossiernummers 9-58 toegevoegd

1-4 Stukken betreffende de financiën van de afdeling Scheemda van de Partij van de Vrijheid
vanaf 1946, doorgeschreven naar de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie na 1948 tot 1978.
1 Kasboek 1946 – 1974 Niet voor alle jaren ingevuld.
2 Afschriften van een rekening bij de Coöperatieve Raiffeisenbank Scheemda – Westerlee -Meeden,
1966 – 1977
3 Handgeschreven ledenlijsten afdeling Scheemda, 1961 – 1964
Ledenlijsten met daarbij aangegeven welk bedrag aan contributie is ontvangen.
Afdrachtslips contributie leden afdeling Scheemda en correspondentie over contributies en
lidmaatschap afdeling Scheemda met het hoofdbestuur van de VVD, 1953 – 1968
4 Nota’s en betalingen zaalhuur , drukwerk etc., 1956 – 1978.

5-6 Convocaties afdeling Scheemda (ledenvergaderingen)
5 Convocatie A.L.V. VVD afdeling Scheemda 1966 en andere convocaties
6 Vragen en antwoorden bij een politieke quiz voor een ALV van de VVD afdeling Scheemda na 28 november 1990 (aftreden Margareth Thatcher, voor datering, zie vraag 8).

7 Correspondentie met andere partijen en met andere VVD afdelingen
7 Correspondentie van het bestuur, o.a. met de PvdA, VVD afd. Winschoten en de VVD OC Oldambt.

8 Diversen
8 Beginselverklaring VVD, Gewijzigde VVD landelijk statuten 1956.
Boekje kandidaatstelling voor de vier verkiezingen, Vuga Boekerij, 1959.
Sluitzegels VVD en een aantal landelijke folders.

9-20 Inkomende post, 1996-2008.
9 1996.
10 1997.
11 1998.
12 1999.
13 2001.
14 2002.
15 2003.
16 2004.
17 2005.
18 2006.
19 2007.
20 2008.

21-32 Uitgaande post, 1989-2008.
21 1989.
22 1995.
23 1996.
24 1997.
25 1998.
26 2001.
27 2003.
28 2004.
29 2005.
30 2006.
31 2007.
32 2008.

33-40 Stukken met betrekking tot vergaderingen, 1995-2008.
33 Algemene vergaderingen VVD landelijk, 1999-2003.
34 Statenfractie VVD Groningen, 2001-2006.
35 Kamercentrale Groningen, 1999-2003.
36 Provinciale Propaganda Commissie, 1995-2002.
37 Ondercentrale Oldambt, 1995-2002.
38 Bestuursvergaderingen, 1999-2008.
39 Algemene ledenvergaderingen, 2002-2008.
40 Verkiezingscommissie, 2005.

41-43 Stukken met betrekking tot ledenadministratie, 1997-2004.
41 Ledenlijsten, 1997-2004.
42 Mutatie- en resultatenoverzichten, 2003.
43 Ledenlijst afdeling Bellingwolde, 1997.

44-52 Stukken met betrekking tot verkiezingen, 1989-2006.
44 Tweede Kamer, 2003.
45 Provinciale Staten, 1991.
46 Provinciale Staten, 1995.
47 Provinciale Staten, 2003.
48 Gemeenteraad, 1989.
49 Gemeenteraad, 1994.
50 Gemeenteraad, 1998.
51 Gemeenteraad, 2002.
52 Gemeenteraad, 2006.

53-58 Diversen, 1997-2003.
53 Floppy’s en een cd-rom met bestanden van de afdeling Scheemda, ongedateerd.
54 Krantenknipsels, 2003.
55 Burgerjaarverslag Gemeente Scheemda, 2003.
56 Gemeenteraadsvergaderingen Scheemda, 1997-1999.
57 Gemeenteraadsvergaderingen, 2000-2002.
58 Repromateriaal voor advertenties, ongedateerd.