V.23 Winsum

V. 23 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Winsum van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1946 – 2010.

De afdeling heeft een gemiddelde van 100 leden door de jaren heen.
De afdeling behoorde tot de OC Hogeland West, waar naast afdeling Winsum ook de afdeling De Marne deel van uit maakte. In 2005 zijn de OC’s opgeheven.

In augustus 2016 zijn de dossiernummers 1-159 toegevoegd.

1-25 Ingekomen stukken bij de VVD afdeling Winsum, 1967-1998.
1 1967.
2 1968.
3 1972.
4 1973.
5 1974.
6 1975.
7 1976.
8 1977.
9 1978.
10 1979.
11 1980.
12 1983.
13 1984.
14 1985.
15 1986.
16 1989.
17 1990.
18 1991.
19 1992.
20 1993.
21 1994.
22 1995.
23 1996.
24 1997.
25 1998.

26-38 Uitgaande stukken bij de VVD afdeling Winsum, 1976-1997.
26 1976.
27 1978.
28 1979.
29 1980.
30 1989.
31 1990.
32 1991.
33 1992.
34 1993.
35 1994.
36 1995.
37 1996.
38 1997.

39-50 Stukken met betrekking tot de bestuursvergaderingen van de VVD afdeling Winsum, 1976-1995.
39 1976.
40 1977.
41 1978.
42 1979.
43 1980.
44 1989.
45 1990.
46 1991.
47 1992.
48 1993.
49 1994.
50 1995.

51 Financiële overzichten van de penningmeester, 1977-1995.

52-58 Kasboeken van de VVD afdeling Winsum, 1950-1981.
52 1950-1981.
53 1976.
54 1977.
55 1978.
56 1979.
57 1980.
58 1981.

59-79 Stukken met betrekking tot ledenvergaderingen van de VVD afdeling Winsum, 1950-1997.
59 Notulenboek, 1950-1977.
60 1966.
61 1969.
62 1970.
63 1971.
64 1972.
65 1973.
66 1974.
67 1976.
68 1977.
69 1978.
70 1979.
71 1980.
72 1989.
73 1990.
74 1991.
75 1992.
76 1993.
77 1994.
78 1995.
79 1997.

80-90 Landelijke ledenlijsten, 1978-1982.
80 Ledenlijst per 31 december 1978.
81 Ledenlijst per 1 juli 1980.
82 Ledenlijst per 3 juli 1980.
83 Ledenlijst per 26 september 1980.
84 Ledenlijst per 1 januari 1981.
85 Ledenlijst per 1 juli 1981.
86 Ledenlijst per 1 januari 1982.
87 Ledenlijst per 1 juli 1982.
88 Ledenlijst per 1 juli 1983.
89 Ledenlijst per 1 januari 1984.
90 Ledenlijst 1 juli 1984.

91-96 Stukken betreffende de ledenadministratie van de VVD afdeling Winsum, 1977-1998.
91 1971-1976.
92 1977-1978.
93 1979-1981.
94 1981-1984.
95 1989-1994.
96 1995-1998.

94-95 Jaarboeken VVD, 1983-1984.
94 1983.
95 1984.

96-101 Jaarverslagen hoofdbestuur VVD, 1979-1985.
96 1979.
97 1980.
98 1981.
99 1982.
100 1984.
101 1985.

102-108 Jaarverslagen VVD afdeling Winsum, 1978-1993.
102 1978.
103 1979.
104 1991.
105 1992.
106 1993.
107 1994.
108 1995.

109-121 Stukken met betrekking tot de Liberale Sociëteit Groningen, 1975-1993.

109 1975.
110 1977.
111, 1978.
112 1979.
113 1980.
114 1981.
115 1982.
116 1983.
117 1984.
118 1985.
119 1991.
120 1992.
121 1993.

122-131 Rapporten, nota’s en amendementen verkiezingsprogramma’s, 1978-1993.
122 Kadercursus, 4 november 1978.
123 Rapport Commissie koop of erfpacht en andere aanverwante stukken, 1978.
124 Stukken en adviesnota gemeentelijke regulerende bepalingen, 1978.
125 Huurprijzen en onzelfstandige woonruimte, 1979.
126 Amendementen beginselverklaring/liberaal manifest, 1980
126 Moties beginselverklaring/liberaal manifest, 1980.
127 Richtlijnen organisatie van regionale cursussen ten behoeve van vormingsfunctionarissen
in ondercentrales en afdelingen, januari 1981.
128 Onderzoek ten behoeve van de uitbreiding van het plan ripperda, ripperda IIA, juni 1981.
129 Nota werkgelegenheid, Winsum voor werk, januari 1982.
130 Amendementen verkiezingsprogramma 1986-1990, september 1985.
131 Bestuur overzichten en bestuur mutaties, 1993.

132-143 Kandidaatstelling en kandidaat lijsten voor verkiezingen, 1962-1998.
132 Gemeenteraadsverkiezingen, 1962.
133 Gemeenteraadsverkiezingen, 1966.
134 Gemeenteraadsverkiezingen 1970.
135 Gemeenteraadsverkiezingen, 1974.
136 Gemeenteraadsverkiezingen, 1978.
137 Tweede Kamerverkiezingen, 1981.
138 Provinciale Statenverkiezingen, 1991.
139 Europees Parlement verkiezingen, 1994.
140 Gemeenteraadsverkiezingen, 1994.
141 Tweede Kamerverkiezingen, 1994.
142 Provinciale Statenverkiezingen, 1995.
143 Gemeenteraadsverkiezingen, 1998.

144 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen, 29 november 1989.

145-151 Stukken met betrekking tot de gemeenteraad van de gemeente Winsum.
145 1980.
146 1982.
147 1983.
148 1984.
149 1990.
150 1994.
151 1995.

152-159 Gemeentebegrotingen van de gemeente Winsum, 1980-1985.
152 Begroting, 1980.
153 Begroting, 1981.
154 Nota van aanbieding behorende bij de begroting, 1983.
155 Commentaar en vragen behorende bij de begroting, 1983.
156 Nota van aanbieding behorende bij begroting, 1984.
157 Begroting, 1985.
158 Toelichting en bijlagen begroting, 1985.
159 Nota van aanbieding behorende bij begroting, 1985.