V.15 VVD PS Leden

V. !5 Plaatsingslijst van de archivalia betreffende de vertegenwoordiging van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, in de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, 1964 – 1995.

De VVD en haar voorlopers zijn in de provincie Groningen altijd zeer betrokken geweest bij de Provinciale Staten van Groningen. Veelal waren het door dejaren heen de liberalen die onder meer het provinciale Landbouwbeleid en het Waterbeheer tot hun speciale aandachtsveld rekenden.

Archieven van individuele Statenleden zijn niet erg dik gezaaid. Misschien komt het, zoals de heer Clevering vertelde, je in de jaren ’40 en ’50 wel in de Staten zat, maar dat het meer een controlefunctie was. Een (1) keer in het half jaar een vergadering, en het liep vervolgens gewoon door.
Ook de heer ir. L.G. Oldenbanning was deze mening nog toegedaan toen hij in de jaren ’60 gekozen werd in de provinciale staten. In latere jaren en zeker onder druk van de democratiseringsgolven uit de jaren ’60 en ’70 van de 2oste eeuw, veranderde dit en werd het Provinciaal Statenlidmaatschap een gewone politieke functie en het Gedeputeerde zijn zelfs een zeer gewilde functie, waarbij ook het gebruikelijke politieke spel en afspraken rond coalitievorming gespeeld werd. Zo komt het ook, dat er in liberale kring een aantal “dossiers” opgebouwd werden over spraakmakende Statenleden en (ex-) gedeputeerden.

Het blad VVD-INFO ( zie plaatsingslijst V. 2 en raadpleeg de index bij het blad.) is een goede bron voor meer informatie en bevat ook interviews met een aantal betrokkenen.

In augustus 2016 zijn de dossiernummers 22-59 toegevoegd

1 Doctoraalscriptie van H.A. Kamphuis Titel Manus Ministra Principis
De provinciale Staten van Groningen (1814 – 1848) Gekopieerd

2 Uitgave “Twintig jaar in alle Staten”
Fotopresentatie met een inleiding van de Commissaris der Koningin, H.J.L. Vonhoff
Groningen, juli 1987.

2 – 10 Lijsten en uitslagen Provinciale Statenverkiezingen, 1966 – 1991

3 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van 23 maart 1966
– Proces Verbaal van de zitting van het centraal stembureau en uitslag (in kopie)
4 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van 18 maart 1970
– Lijsten van kandidaten en vaststelling uitslag van het centraal stembureau (in kopie)
5 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van woensdag 27 maart 1974
– Lijsten van kandidaten en vaststelling uitslag van het centraal stembureau (in kopie)
6 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van woensdag 29 maart 1978
– Lijsten van kandidaten en vaststelling uitslag van het centraal stembureau (in kopie)
7 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van woensdag 24 maart 1982
– Lijsten van kandidaten en vaststelling uitslag van het centraal stembureau (in kopie)
8 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van woensdag 18 maart 1987
– Lijsten van kandidaten.
9 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van woensdag 06 maart 1991
– Lijsten van kandidaten.
10 Provinciale Statenverkiezingen Groningen van 8 maart 199
– Kopie van de vaststelling van de uitslag.

11 Folders 1964 – 1995
11 Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. 1964 – 1995.
Folders en (verkort) verkiezingsprogramma op folderformaat. Met foto’s van de kandidaten.

12 – 14 Dossier van diverse personen die gekozen waren in de Provinciale Staten.

12 Dossier J. Hut.
13 Dossier J. Jensema- Vos
– De Groninger Staten in schorsing bijeen:
– Krantenartikelen
– Realisten Nederland.
14 Dossier Dineke Uildriks (Provinciale Staten Drenthe)

15 -21 Verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten, VVD Groningen, 1974 – 1995

15 Concept verkiezingsprogramma VVD in de provincie Groningen (1974).
16 Vrijheid -werk – samenwerking. Juist in Groningen
Verkiezingsprogramma VVD in de provincie Groningen (1978).
17 Samen aan het werk.
Concept verkiezingsprogramma VVD in de provincie Groningen (1982-1986).
18 Samen aan het werk
Verkiezingsprogramma VVD in de provincie Groningen (1982-1986)
19 Als Groningen je lief is…
Verkiezingsprogramma VVD in de provincie Groningen (1987-1991).
20 De VVD is méér …..
Beleidsprogramma VVD in de provincie Groningen (1991-1995).
21 Met de VVD …… Samen Werkend naar 2000
Beleidsprogramma VVD in de provincie Groningen (1995-1999)

22-43 Stukken met betrekking tot fractievergaderingen, 1978-1998

22 Adressenlijsten Provinciale Statenfractie VVD Groningen, 1985-1992.
23 1978.
24 1979.
25 1980.
26 1981.
27 1982.
28 1983.
29 1984.
30 1985.
31 1986.
32 1987.
33 1988.
34 1989.
35 1990.
36 1991.
37 1992.
38 1993.
39 1994.
40 1995.
41 1996.
42 1997.
43 1998.

44-58 Stukken met betrekking tot correspondentie, 1978-1992.

44 1978.
45 1979.
46 1980.
47 1981.
48 1982.
49 1983.
50 1984.
51 1985.
52 1986.
53 1987.
54 1988.
55 1989.
56 1990.
57 1991.
58 1992

59 Provincie Express, Statenfractie Groningen, jaargang 1 t/m 5, 1997-2001.