V.7 Haren

V. 7 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Haren van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Kamercentrale Groningen en haar voorlopers, 1946 – 1998.

Van de afdeling Haren van de VVD valt met zekerheid te zeggen dat zij al ten tijde van de Liberale Staatspartij (LSP) en voor de Tweede Wereldoorlog in Haren een afdeling had en na 1945 overgegaan is naar de Partij van de Vrijheid (PvdV) en in 1948 naar de VVD. Onder meer de archiefmaterialen in dit archief geven daarvoor de indicaties.

Deze zekerheid wordt onder andere ontleend aan de advertenties die de LSP afdeling Haren bij verschillende verkiezingen vóór 1940 in onder andere het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden geplaatst heeft. Bij vergelijking van de daarop voorkomende namen van sprekers en de namen van de bestuurders tussen 1945/ 1946 zijn dezelfde namen terug te vinden.

De afdeling Haren heeft vele jaren tot de grotere afdelingen van de Kamercentrale Groningen behoord. In haar hoogtijdagen rond 1984/1985 waren er zelfs 550 inwoners van Haren lid van de afdeling. In latere jaren kalfde dit steeds verder af, mede onder invloed van de landelijke tendens met betrekking tot een verminderde belangstelling voor politiek. In het begin van de 21ste eeuw lijkt deze landelijke trend weer om te slaan.

De afdeling Haren behoorde tot de Ondercentrale (OC) Groningen, tot de OC’s reglementair werden opgeheven. Deze OC was in haar samenstelling (samen met de afdeling Groningen en Hoogezand – Sappemeer) een van de meer invloedrijkere OC’s binnen de Kamercentrale Groningen.

Bij Provinciale Statenverkiezingen vóór 1991 behoorde de afdeling Haren tot de Statenkieskring Appingedam, met onder meer daarin de gemeente (afdeling) Delfzijl. Deze indeling werd ingrijpend gewijzigd door èn de gemeentelijke herindeling van de provincie Groningen in januari 1991 èn de veranderingen in de landelijke reglementen van rond deze tijd.

De eerdere plaatsingslijst van de afdeling Haren van december 1992, werd in augustus 2006 aangevuld met nieuw ontvangen archiefmateriaal. Deze stukken zijn te vinden vanaf nummer 84.

01 -28 Materiaal betreffende het bestuur van de VVD afdeling Haren

01 Map met documentatie over de zittingsduur van de verschillende bestuursleden over de periode 1969 – 1984.
02 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1970.
03 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1979.
04 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1980.
05 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1981.
06 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1982.
07 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1983.
08 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1984.
09 Notulen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Haren, 1985.
10 Ingekomen stukken, 1967.
11 Ingekomen stukken, 1969.
12 Ingekomen stukken, 1970.
13 Ingekomen stukken, 1971.
14 Ingekomen stukken, 1972.
15 Ingekomen stukken, 1973.
16 Ingekomen stukken, 1974.
17 Ingekomen stukken, 1975.
18 Ingekomen stukken, 1976.
19 Ingekomen stukken, 1977.
20 Ingekomen stukken, 1978.
21 Ingekomen stukken, 1979.
22 Ingekomen stukken, 1980.
23 Ingekomen stukken, 1981.
24 Ingekomen stukken, 1982.
25 Ingekomen stukken, 1983.
26 Ingekomen stukken, 1984.
27 Ingekomen stukken, 1985.
28 Ingekomen stukken, 1986.

29 – 45 Convocaties aan de leden, 1969 – 1985.

29 Convocaties aan de leden, 1969.
30 Convocaties aan de leden, 1970.
31 Convocaties aan de leden, 1971.
32 Convocaties aan de leden, 1972.
33 Convocaties aan de leden, 1973.
34 Convocaties aan de leden, 1974.
35 Convocaties aan de leden, 1975.
36 Convocaties aan de leden, 1976.
37 Convocaties aan de leden, 1977
38 Convocaties aan de leden, 1978.
39 Convocaties aan de leden, 1979.
40 Convocaties aan de leden, 1980.
41 Convocaties aan de leden, 1981.
42 Convocaties aan de leden, 1982.
43 Convocaties aan de leden, 1983.
44 Convocaties aan de leden, 1984.
45 Convocaties aan de leden, 1985.

46 – 47 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie, presentielijsten van vergaderingen etc, 1969 – 1985.

46 Map met correspondentie met betrekking tot ledenaanmeldingen, ledenafmeldingen, en
correspondentie met het landelijk secretariaat over brieven van leden.
47 Presentielijsten, 1969 – 1985.

48 – 52 Neerslag van de contacten tussen het bestuur van de afdeling en de gemeenteraadsfractie, 1979 – 1989.

48 Neerslag van de contacten tussen het bestuur van de afdeling en de gemeenteraadsfractie, 1979.
49 Neerslag van de contacten tussen het bestuur van de afdeling en de gemeenteraadsfractie, 1980.
50 Neerslag van de contacten tussen het bestuur van de afdeling en de gemeenteraadsfractie, 1981.
51 Neerslag van de contacten tussen het bestuur van de afdeling en de gemeenteraadsfractie, 1982.
52 Inbreng bij de besprekingen in de gemeenteraad van Haren van de VVD gemeenteraadsfractie, 1987 – 1989.

53 – 58 Materiaal betreffende de VVD met vooral landelijke stukken.

53 Landelijke stukken met betrekking tot propaganda, 1970.
54 Landelijke stukken met betrekking tot propaganda, 1971.
55 Stukken met betrekking tot de propaganda, vooral met betrekking tot uitvoering in de afdeling Haren van landelijke ideeën, 1973 – 1981.
56 Stukken met betrekking tot de propaganda, vooral met betrekking tot de uitvoering in de verschillende afdelingen van de KC Groningen van landelijke ideeën, gecoördineerd vanuit de Provinciale Propaganda Commissie (PPC) van de KC Groningen, 1977 – 1982
57 Map met vooral de mededelingen van het landelijk secretariaat aan de afdelingen in het land, 1975 – 1979.
58 Map met vooral de mededelingen van het landelijk secretariaat aan de afdelingen in het land, 1980 – 1985.

59 – 69 Materiaal betreffende de verschillende verkiezingen, met afdelingsmateriaal, provinciaal materiaal en landelijk materiaal, 1974 – 1990.

59 Provinciale Statenverkiezingen, 1974.
60 Gemeenteraadsverkiezingen, 1974.
61 Tweede Kamerverkiezingen, 1977.
62 Provinciale Statenverkiezingen, 1978.
63 Gemeenteraadsverkiezingen, 1978.
64 Europese verkiezingen, 1979.
65 Tweede Kamerverkiezingen, 1981.
66 Provinciale Statenverkiezingen,1982.
67 Gemeenteraadsverkiezingen, 1982.
68 Gemeenteprogramma VVD Haren, 1990 – 1994.
69 Gemeenteprogramma’s van verschillende partijen in de gemeente Haren, 1990 – 1994.

70 – 81 Materiaal betreffende de Kamercentrale Groningen, 1975 – 1986.

70 Ledenconvocaties KC Groningen, 1975.
71 Ledenconvocaties KC Groningen, 1976.
72 Ledenconvocaties KC Groningen, 1977.
73 Ledenconvocaties KC Groningen, 1978.
74 Ledenconvocaties KC Groningen, 1979.
75 Ledenconvocaties KC Groningen, 1980.
76 Ledenconvocaties KC Groningen, 1981.
77 Ledenconvocaties KC Groningen, 1982.
78 Ledenconvocaties KC Groningen, 1983.
79 Ledenconvocaties KC Groningen, 1984.
80 Ledenconvocaties KC Groningen, 1985.
81 Ledenconvocaties KC Groningen, 1986.

82 – 83 Diverse materialen

82 Stukken met betrekking tot de JOVD afdeling Haren, 1971 – 1982

83 Exemplaren van het orgaan van de VVD afdeling Haren, Liberaal Haren, 1984 – 1992

84 – 88 Notulenboeken afdeling Haren, 1948 – 1973 Notulen bestuursvergaderingen, 1973 – 1979.

84 Notulenboek VVD afdeling Haren Juni 1948 – 23 januari 1953.
85 Notulenboek VVD afdeling Haren Januari 1953 – mei 1973.
86 Kroonbloc
Notulen VVD afdeling Haren Verslagen vergaderingen 1954 – 1963
(Jaarverslagen, bestuursverslagen, ontmoetingen bestuur en gemeenteraadsfractie)
87 Notulenboek
Notulen VVD afdeling Haren 05 augustus 1966 – 09 april 1973
88 Notulen bestuursvergaderingen 1973 – 1979 Notulen / korte verslagen ledenvergaderingen
Notulist waarschijnlijk mr. R.E.C. van de Wall (“Hes van de Wall”) Toenmalig adres Walstroweg 9 Haren

89 Handgeschreven stukken, getypte stukken en krantenartikelen over activiteiten van de afdeling Haren, de afdeling Groningen en de (Kamer-)centrale Groningen van de PvdV en de VVD
89 Verzoek om informatie vanuit Landelijk secretariaat PvdV met betrekking tot de ledenlijst van de afdeling, 1946
Bericht van de afdeling Haren van de PvdV aan het landelijk secretariaat over de naam en het adres van een nieuwe secretaris (de heer H.J. Vegter vertrekt, de heer J. Nieijenhuis komt)

1947
1948 Onder meer adreswijzingingskaartjes de heer H.J. Edzes (ook gespeld Edses). 1949
1950
1952
1958
1962
1963
1966 (Jaarverslag)
1966 (Convocaties)
1967 (Jaarverslag)
1968 (Jaarverslag)
1969 (Concept en definitief Jaarverslag)
1970 (Jaarverslag)
1971 (Jaarverslag)
1972 (Jaarverslag)
1973 (Jaarverslag, modelreglementen vanuit Den Haag en definitief afdelingsreglement Haren)
1974 (Jaarverslag)
1975 (Jaarverslag)
1976 (Jaarverslag)
1979 (Hoofdlijnen uit het VVD gemeenteprogramma 1978 voor de gemeente Haren )
1980 (Convocatie jaarvergadering met medezending van Jaarverslag 1979)
1983 (Convocatie jaarvergadering met medezending van Jaarverslag 1983, financieel verslag
1983 en begroting 1984).

90 Map met kopieën van stukken uit het landelijk VVD archief.
Originelen zijn aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag, inv.nr. 2.19.022. (1948-1978)

91 Exemplaren van het orgaan van de VVD afdeling Haren, Liberaal Haren, 1993 – 1997.

92 Gemeenteprogramma VVD Haren, 1986 – 1990.

93 Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen gemeente Haren, 1998.