V.13 OC Fivelingo

V. 13 Plaatsingslijst van archivalia van de OC Fivelingo van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers. Juni 1949 – 1984.

Mogelijk bestond er voor de Tweede Wereldoorlog reeds een Liberale Staatspartij (LSP) Ondercentrale (OC) Fivelingo.
Duidelijk is, uit het kasboek van de OC dat in dit archief aanwezig is, dat in juni 1949 de reorganisatie van de ondercentrale van na de oorlog definitief ter hand werd genomen.

In de samenstelling van de OC hebben in de periode na de Tweede Wereldoorlog regelmatig wijzigingen voorgedaan. In 1969 bestond de OC uit de afdelingen Appingedam, Delfzijl, Bierum, Loppersum, Stedum, Termunten en Ten Boer, terwijl in 1971 Slochteren zich aansloot.

Naast het OC-verband, bestond er veel samenwerking in de vorm van een Liberale Sociëteit. Deze bijeenkomsten, eerst genoemd naar de plaats van samenkomst, hotel Ekenstein, later genoemd Noord Groningen en vervolgens Liberale Sociëteit, werden vooral georganiseerd om de vele kleine afdelingen in het Noorden van Groningen bij ledeninformatie en sprekersuitnodigingen te bundelen en zodoende het bestuurlijke draagvlak te vergroten.

Zowel dit archief als dat’ van de afdeling ‘t Zandt zijn aan de Stichting LAG afgestaan door de heer P. Coolman. Beide archieven zijn, hoewel afzonderlijk bewaard, aanvullend op elkaar.

1-3 Stukken van de Ondercentrale Fivelingo

1 Kasboek van de OC Fivelingo, juni 1949 -april 1976
2 Stukken met betrekking tot de financiën van de OC, 1978 -1983
3 Stukken van het bestuur van de OC Fivelingo, waaronder onder meer;
-ledenconvocaties, 1975 -1984
-bestuursuitnodigingen