Nieuwe Groninger liberale jaren

15,00

VVD, een politieke en bestuurlijke bloemlezing tot in de 21ste eeuw.

Nieuwe Groninger Liberale jaren. (publicatie uit 2008).

De Stichting Liberaal Archief Groningen (Mr. H.S. Siebers en Ir. A. Voetstichting) stond in 2008 stil, samen met de Kamercentrale Groningen van de VVD bij het 60 jarig bestaan van de VVD met een eigen publicatie: Nieuwe Groninger liberale jaren. VVD, een politieke en bestuurlijke bloemlezing tot in de 21ste eeuw.

Politieke bestuurders uit Groningen, namens Groningen of vanuit Groningen komen in dit jubileumboek aan het woord. Zij verhalen over gebeurtenissen die van invloed zijn of waren op het Groninger politieke bestel. Dat leverde een boek op waarin heel breed de invloed van de liberale politici is af te lezen. In het boek zijn interviews opgenomen van de Groninger journalist en schrijver Hein Bekenkamp. Hij sprak met en over veertien liberale politieke bestuurders. Eerste hoofdpersoon in de lustrumbundel is waterschapsman Ru Clevering, die in 1946 aantrad als gemeenteraadslid in Eenrum en in 1948 mee overging naar de VVD. Hij werd ook statenlid en zou dat tot in 1974 blijven. Ru Clevering overleed in 2013.

Dit boek is te bestellen door overmaking van euro 15,00 + verzendkosten op

IBAN NL 29 INGB 000 7943 798

t.n.v. Stichting LAG te Groningen

onder vermelding van LAG 002

10 op voorraad

Categorie: